Cari Entri WADi

Isnin, 26 Ogos 2013

Persoalan Batasan Aurat Yang Boleh Dilihat Ketika Berubatالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Perubatan telah mengalami evolusi dan perkembangan yang maju dari masa ke semasa selari dengan perkembangan zaman. Perubatan secara asasnya boleh dibahagikan kepada dua iaitu perubatan secara tradisional dan perubatan moden. Islam tidak pernah melarang Ummatnya berubat melalui kedua-dua jenis bidang perubatan tersebut asalkan ianya mematuhi syariat Islam. Timbul persoalannya bagaimanakah dengan keadaan pesakit dengan pengamal perubatan/ Doktor yang merawat? Apakah batasan aurat antara mereka? Bagaimana bahagian yang sakit itu melibatkan aurat pesakit?


Berikut ini akan saya nyatakan beberapa kaedah dan batasan tentang masalah batasan aurat yang boleh dilihat ketika pengubatan.

1. Aurat lelaki adalah anggota tubuh antara pusat dan lutut, berdasarkan sabda Nabi Salallahu 'Alaihi Wassalam :

ما بين السُّرَّة والركبة عورة 

"Apa-apa yang berada diantara pusat dan lutut adalah aurat"
(Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Daraquthni, hadith hasan) dan ini merupakan pendapat jumhur ulama.


2.  Tubuh wanita seluruhnya aurat bagi lelaki bukan mahramnya. Berdasarkan firman Allah:


 وإذا سألتموهنّ متاعا فاسألوهن من وراء حجاب 

Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir."  ( An-Nuur :53)


Dan berdasarkan sabda Nabi Salallahu 'Alaihi Wassalam :

 المرأة عورة
"Tubuh wanita itu seluruhnya aurat."(Riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan gharib)

Inilah pendapat yang benar dalam madzhab Hambali dan salah satu pendapat dalam madzhab Maliki serta salah satu pendapat juga dalam madzhab Syafi'i.


3. Sengaja melihat aurat yang dilarang dilihat merupakan perkara yang sangat diharamkan, wajib menundukkan pandangan darinya, berdasarkan firman Allah:


 قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن 

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman:"Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman:"Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka,. (An-Nur:30-31)

Rasulullah Salallahu 'Alaihi Wassalam bersabda:

لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا المرأة إلى عورة المرأة 

"Janganlah seorang lelaki melihat aurat lelaki lainnya dan janganlah juga seorang wanita melihat aurat wanita lainnya." (Riwayat Muslim)

Beliau juga pernah berkata kepada Ali bin Abi Talib:

لا تنظر إلى فخذ حيّ ولا ميّت

"Janganlah melihat kepada paha orang yang masih hidup ataupun yang sudah mati."
(Riwayat Abu Daud, isnadnya diperselisihkan kesahihannya)


4.  Setiap aurat yang tidak boleh dilihat maka tidak boleh juga disentuh walaupun memakai penghalang. Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wassalam bersabda:

 إني لا أصافح النساء   

"Sesungguhnya aku tidak pernah bersalam dengan  wanita." (Riwayat Malik dan Ahmad, hadith ini shahih)

Beliau juga berkata:

لأن يُطعن في رأس أحدكم بمِخْيَط من حديد خير له من أن يمسّ امرأة لا تحلّ له 

"Sekiranya kepala salah seorang kamu ditusuk dengan jarum besi lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya." (Riwayat Ath-Thabrani , perawi hadith ini sahih menurut Al-Haithami dalam Majma' Zawaid)

Imam An-Nawawi berkata: 

 وحيث حَرُم النظر حَرُم المسّ بطريق الأَوْلى ، لأنه أبلغ لذّة 

Menurut keutamaan hukum, menyentuh wanita yang bukan mahram haram hukumnya sebagaimana juga haram melihatnya. Sebab menyentuh tentunya lebih nikmat daripada sekadar melihatnya.


5.  Ada beberapa jenis dan tingkatan aurat, diantaranya aurat yang major seperti qubul (kemaluan) dan dubur. Dan aurat yang tidak major, seperti paha (antara sesama lelaki). Aurat kanak-kanak yang masih berusia dibawah tujuh tahun tidak termasuk dalam hukum. Adapun aurat anak kecil yang telah mumayyiz (baligh) -antara tujuh sampai sepuluh tahun- adalah kemaluannya. Aurat anak perempuan yang masih kecil dan sudah baligh auratnya dari pusat sampai ke lutut. Demikian pula dalam keadaan aman. Aurat mayat sama seperti aurat orang yang masih hidup. 

6.  Kaedah Fiqh: Keadaan darurat membolehkan perkara yang terlarang.( الضرورات تبيح المحظورات)

Para ulama sepakat bahwa seorang dokter boleh melihat bahagian tubuh wanita yang sakit untuk keperluan pemeriksaan dan pengubatan dengan memperhatikan batasan-batasan syar'inya. Demikian pula para ulama membolehkan para doktor melihat bahagian tubuh lelaki yang sakit. Ia boleh melihat bagian tubuh yang sakit sekadar keperluannya sahaja. Dalam hal ini doktor wanita sama halnya dengan doktor lelaki. Hukum ini di dasarkan atas kaedah fiqh:

 حفظ النفس على مصلحة ستر العورة عند التعارض 
Mendahulukan maslahat menyelamatkan nyawa daripada maslahat menjaga aurat jika kedua maslahat itu bertentangan. 

Ini bermaksud jika seseorang perawat itu menghadapi dua situasi ini iaitu antara menyelamatkan nyawa dengan menjaga aurat, maka didahulukan menyelamatkan nyawanya kerana itu untuk maslahat dan memelihara maqasid yang utama. Namun perlu diingat bahawa yang boleh dilihat hanyalah sekadar tempat yang perlu dirawat sahaja. 

7.  Kaidah fiqh seterusnya : Darurat harus diukur sesuai batasnya. ( الضرورة تُقدَّر بقدرها)


Meskipun melihat, menyingkap, menyentuh dan sebagainya dibolehkan karena darurat dan keperluan yang sangat mendesak, tetapi tidak dibolehkan melampau dan melanggar batasa-batas syariat. Batas-batas itu sebagai berikut:


a) Pengubatan kaum lelaki hendaklah ditangani oleh doktor lelaki, dan pengubatan kaum wanita hendaklah ditangani doktor wanita. Jika seorang wanita terpaksa menyingkap auratnya untuk keperluan pengubatan, maka dianjurkan agar ditangani oleh dokter wanita muslimah. Jika tidak ada maka ditangani oleh doktor non muslimah, jika tidak ada maka ditangani oleh doktor lelaki muslim, jika tidak ada maka ditangani oleh doktor pria non muslim. 

Demikian pula jika boleh ditangani oleh doktor umum wanita muslimah maka tidak perlu ditangani oleh dokter pakar lelaki. Jika diperlukan doktor pakar wanita dan ternyata tidak ada, maka boleh ditangani oleh doktor pakar lelaki. Jika doktor pakar wanita tidak mencukupi dan sangat perlu ditangani oleh doktor pakar lelaki yang mahir maka boleh ditangani oleh doktor lelaki tersebut.

Jika terdapat doktor pakar lelaki yang lebih mahir daripada doktor pakar wanita, maka tetap tidak boleh ditangani oleh doktor pakar lelaki kecuali jika kepakaran doktor lelaki itu sangat diperlukan. Demikian pula halnya dalam proses pengubatan lelaki, iaitu tidak boleh ditangani oleh doktor wanita jika masih ada doktor lelaki yang mampu menanganinya.

b) Tidak diperkenankan melampaui batas aurat yang lazim untuk dibuka. Cukup membuka anggota tubuh yang perlu diperiksa saja. Dan hendaknya berusaha menundukkan pandangan semampunya. Dan hendaknya ia sesalu merasa melakukan sesuatu yang pada dasarnya diharamkan dan senantiasa minta ampun kepada Allah atas perbuatan melampaui batas yang mungkin terjadi.

c) Jika pengubatan boleh dilakukan hanya dengan mengesan penyakit saja (tanpa harus membuka aurat), maka tidak dibolehkan membuka aurat. Jika hanya diperlukan melihat tempat yang sakit saja maka tidak perlu menyentuhnya, jika cukup menyentuh dengan memakai penghalang saja maka tidak perlu menyentuhnya tanpa penghalang.

d) Jika yang menangani pesakit wanita terpaksa doktor lelaki maka disyaratkan tidak dalam keadaan khalwat. Pesakit wanita itu harus disertai suaminya, atau mahramnya atau wanita lain yang dapat dipercayai.

e) Hendaklah doktor yang mengurusnya ialah seorang yang dipercayai, tidak cacat akal dan agamanya. Dalam hal ini cukuplah menilainya secara zahir.

f) Makin major aurat tersebut makin keras pula larangan melihat dan menyentuhnya. Penulis buku Kifayatul Akhyar berkata: 

 واعلم أن أصل الحاجة كان في النظر إلى الوجه واليدين ، وفي النظر إلى بقية الأعضاء يُعتبر تأكّد الحاجة ، وفي النظر إلى السوأتين يُعتبر مزيد تأكُّد الحاجة . ولذلك لا بدّ من التشديد البالغ في مثل حالات التوليد وختان الإناث اليافعات 

"Ketahuilah bahwa keperluan yang sangat mendasar untuk dilihat adalah wajah dan dua telapak tangan. Adapun bagian-bagian tubuh lainnya hanya boleh dilihat sesuai dengan kadar keperluan, terutama alat kelamin vital. Oleh sebab itu hal ini sangat perlu dijaga, terutama pada saat membantu kelahiran dan mengkhatan anak perempuan yang mula dewasa.

g)  Keperluan pengubatan memang sangat mendesak. Seperti penyakit yang tidak dapat ditahankan lagi atau penurunan stamina dikhawatirkan akan membahayakan nyawanya. Adapun jika tidak begitu sakit atau tidak begitu mendesak maka janganlah membuka aurat (hanya untuk pengubatannya), sebagaimana dalam perkara-perkara yang bersifat dugaan dan perkara-perkara lainnya (yang mana tidak mesti membuka aurat).

h) Seluruh perkara di atas berlaku jika tidak menimbulkan fitnah dan tidak membangkitkan syahwat kedua belah pihak (yakni pesakit dan doktornya).

Akhirnya, segala sesuatunya harus didasari ketakwaan kepada Allah. Kerana syariat telah menggariskan hukum-hukum yang jelas dan tegas bagi perkara-perkara sensitif seperti ini. Salah satu penyebab timbulnya musibah pada zaman ini adalah memandang remeh masalah membuka aurat di tempat-tempat terbuka dan hospital. Sepertinya para doktor tersebut boleh melakukan segala sesuatu dan dihalalkan baginya segala yang terlarang. Demikian pula yang berlaku dalam program-program pendidikan yang 100% ditiru dari program-program pendidikan yang ada di negara-negara kafir. Hal ini termasuk kelemahan dalam pelbagai pola pendidikan, latihan dan ujian.

Kaum muslimin wajib mengajarkan pelbagai keterampilan khusus bagi kaum wanita agar mereka dapat memenuhi keperluan mereka sendiri. Dan hendaknya menyusun jadual yang rapi dan teratur di klinik-klinik dan hospital agar wanita-wanita muslimah tidak jatuh dalam kesusahan. Dan hendaklah tidak menelantarkan wanita-wanita muslimah yang sakit atau merasa keberatan jika mereka meminta di tangan oleh dokter wanita. والله أعلم بالـصـواب 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Makluman dari (WADi)


1. Selamat datang ke Laman WADi

2. Laman WADi adalah laman berbentuk ilmu pelbagai namun lebih menjurus kepada keagamaan.

3. Metod penulisan berdasarkan pelbagai sumber.Sumber utama adalah Al-Quran, Al-Hadith, Athar, dan Ijmak ulama' .

4. Pelawat bebas untuk follow atau tidak blog ini.

5. Pelawat dibenarkan untuk menjadikan WADi sebagai bloglist anda jika bermanfaat.

6. Anda dibenarkan untuk mengambil mana-mana artikel dan penulisan WADi dengan memberi kredit kepada WADi. Jika itu membuatkan anda berasa keberatan (memberi kredit kepada WADi, maka anda tidak perlu berbuat demikian). Asalkan ilmu itu sampai kepada semua. Terpulang kredibiliti anda sebagai penulis.

7. Tidak ada copyright di WADi, apa yang ditulis disini adalah untuk disampaikan. Ilmu itu milik Allah.

8. Penulis merupakan insan biasa yang banyak kesilapannya termasuk ketika menulis. Jika anda terjumpa sebarang kekeliruan, kesilapan berkaitan permasalahan hukum, dalil, hadith, atsar dan sebagainya , sila maklumkan WADi melalui email. Teguran secara baik amat kami hargai.

9. Hubungi saya melalui email : addien90@yahoo.com

10. Selamat membaca, menimba ilmu dan menyebarkan ilmu.

Klik Klik