Cari Entri WADi

Rabu, 13 Ogos 2014

Ziyadah Al-Thiqah (زيادة الثقة)بسم الله الرحمن الرحيم


Ziyadah Al-Thiqah merupakan antara topik penting dalam perbahasan ilmu mustolah al-hadith. Topik ini dibincangkan panjang lebar baik dalam kalangan ulama' terdahulu mahupun terkemudian sama ada dalam kalangan ahli hadith mahupun fuqaha. Perbincangan itu membawa kepada wujudnya kitab-kitab yang khusus membincangkan permasalahan tersebut secara terperinci. Adapun disini maka saya hanya menyentuh berkaitan asas-asasnya sahaja untuk pengetahuan umum.

Secara literalnya Ziyadah bermaksud tambahan manakala Al-Thiqah merujuk kepada perawi yang dipercayai dalam periwayatan hadith. Ziyadah Thiqah secara istilahnya bermaksud:

Hadith yang terdapat tambahan lafaz daripada perawi yang thiqah (dipercayai dalam periwayatan hadith) sedangkan hadith yang sama juga diriwayatkan oleh perawi thiqah lain dengan lafaz yang berbeza.

Ziyadah Al-Thiqah boleh terjadi dalam matan mahupun pada sanad sesebuah hadith. Jika ia berlaku dalam matan hadith maka ia bermaksud terdapat tambahan lafaz/ perkataan di dalam sesebuah riwayat tersebut yang berbeza dengan riwayat yang lain sebagaimana yang disebutkan pada istilah ziyadah al-thiqah sebelumnya. Adapun penambahan pada sanad terjadi apabila perawi memarfu'kan hadith yang mauquf (terhenti pada sahabat) atau menyambungkan hadith yang mursal. [Syaikh Mahmud Tahhan, Taisir Mustolah Al-Hadith]


Contoh Ziyadah Al-Thiqah Pada Matan:

Berikut merupakan contoh hadith yang membincangkan permasalahan yang sama namun lafaznya berbeza-beza kerana mempunyai tambahan lafaz. Ianya dimuatkan secara khusus oleh Imam Muslim dalam Sahihnya dalam bab Hukmi wulughil kalb (Hukum bekas yang dijilat anjing).


1. Hadith yang diriwayatkan daripada Al-A'raj daripada Abu Hurairah berkata, bahawa Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam bersabada:

إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِى إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
"Jika anjing minum dalam bekas salah seorang daripada kamu, maka hendaklah dia mencuci bekas itu sebanyak tujuh kali." [Riwayat Muslim no. 279]


2. Hadith daripada Abi Razin dan Abi Saleh daripada Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam bersabada:

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِى إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ
"Jika anjing menjilat dalam bekas salah seorang daripada kamu makan hendaklah dia membuang isinya kemudian hendaklah dia mencucinya sebanyak tujuh kali". [Riwayat Muslim no. 279; An-Nasaie no. 66]


3. Hadith daripada Ibnu Mughaffal dia berkata.... Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam bersabada:

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِى الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِى التُّرَابِ
"Jika anjing menjilat dalam bekas maka hendaklah kamu mencucinya tujuh kali dan hendaklah kamu lumurkan bekas itu kali kelapannya dengan tanah." [Riwayat Muslim no. 280]


Huraian:

Hadith ini menerangkan tentang satu permasalahan yang sama iaitu berkaitan bekas yang dijilat oleh anjing dan cara membersihkannya. Hadith yang pertama menyuruh kita mencuci bekas yang dijilat oleh anjing sebanyak 7 kali tanpa menyebutkan perkara yang lain. Sedangkan hadith yang kedua menyuruh melakukan hal yang sama namun ditambah dengan lafaz yang tidak ada pada hadith sebelumnya iaitu perintah untuk membuang isi kandungan yang terkandung di dalam bekas yang telah dijilat anjing tersebut. Manakala hadith yang ketiga pula tidak pula menyuruh membuang isi yang ada dalam bekas namun menyuruh kita melumurkan atau menyapu tanah pada bekas tersebut pada basuhan yang kelapan.

Ketiga-tiga hadith ini diriwayatkan oleh perawi yang thiqah dan tidak ada pertentangan antara satu dengan yang lain sebagaimana hadith syaz. Jadi melalui ketiga-tiga jalan periwayatan ini disimpulkan bahawa:

Apabila seekor anjing menjilat atau minum pada bekas maka hendaklah dibuang isi kandungan bekas tersebut lalu dibersihkan dengan air sebanyak tujuh kali basuhan dan ditambah dengan satu kali basuhan dengan tanah. 

Hukum Ziyadah Al-Thiqah Pada Matan Hadith


Para ulama' berselisih pandangan berkaitan permasalahan ini. Sebahagian mereka membolehkannya secara mutlak dan sebahagian yang lain ada juga yang menolaknya secara mutlak. Ulama' hadith yang terkenal, iaitu bapa kepada ilmu Mustolah Al-Hadith mutaakhirin, Imam Ibn Solah menyebutkan bahawa permasalah ziyadah al-thiqah ini boleh dibahagikan kepada tiga bahagian.

1. Ziyadah yang tidak saling bertentangan dengan perawi thiqah atau yang lebih thiqah darinya. Hukum ziyadah seperti ini boleh diterima pakai sama seperti hadith yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi thiqah dari perawi thiqah yang lain.

2. Ziyadah yang saling bercanggah antara perawi thiqah dengan perawi thiqah yang lain atau yang lebih thiqah daripadanya. Ziyadah seperti ini tidak diterima pakai (tertolak) sama seperti hadith syaz.

3. Ziyadah yang di dalamnya terdapat sebahagian pertentangan dengan riwayat perawi thiqah yang lain atau yang lebih thiqah daripadanya. Hal ini terbahagi kepada 2 bahagian iaitu:


  • Ziyadah yang bersifat taqyid daripada yang mutlak.
  • Ziyadah yang bersifat takhsis daripada yang umum.


Ziyadah yang ketiga ini tidak diulas oleh Imam Ibn Solah sama ada ianya boleh diterima pakai atau tidak. Namun, Imam An-Nawawi berkata bahawa ianya boleh diterima pakai dan itulah yang benar menurutnya.


Mazhab Syafie dan Maliki menerima ziyadah al-thiqah yang boleh diterima pakai sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Adapun bagi Mazhab Hanafi, mereka berpandangan bahawa ziyadah al-thiqah boleh menyebabkan berubahnya sesuatu hukum dalam permasalahan fiqh. Bagi mereka hadith yang saling bercanggah antara satu dengan yang lain perlu ditarjih. Disebabkan itu, mereka tidak menerima pakai ziyadah al-thiqah dalam hadith.


Ziyadah Al-Thiqah dalam Sanad

Ziyadah Al-Thiqah pada sanad bermaksud perbuatan menambahkan sanad yang asalnya mauquf menjadi marfu' (bersambung sampai kepada Nabi) atau menyambungkan hadith mursal yang terputus sanadnya.

Para ulama' berbeza pandangan mengenai penerimaan ziyadah al-thiqah pada sanad. Jumhur fuqaha' (ulama' fiqh) dan usuliyyin (ulama' usul fiqh) menerima pakai ziyadah al-thiqah pada sanad. Majoriti muhaddithin (ulama' hadith) menolak ziyadah al-thiqah pada sanad. Manakalah sebahagian ulama' lain pula melakukan tarjih (memilih riwayat yang lebih kuat dan menolak yang lebih lemah menurut mereka).
 والله أعلم بالـصـواب 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Makluman dari (WADi)


1. Selamat datang ke Laman WADi

2. Laman WADi adalah laman berbentuk ilmu pelbagai namun lebih menjurus kepada keagamaan.

3. Metod penulisan berdasarkan pelbagai sumber.Sumber utama adalah Al-Quran, Al-Hadith, Athar, dan Ijmak ulama' .

4. Pelawat bebas untuk follow atau tidak blog ini.

5. Pelawat dibenarkan untuk menjadikan WADi sebagai bloglist anda jika bermanfaat.

6. Anda dibenarkan untuk mengambil mana-mana artikel dan penulisan WADi dengan memberi kredit kepada WADi. Jika itu membuatkan anda berasa keberatan (memberi kredit kepada WADi, maka anda tidak perlu berbuat demikian). Asalkan ilmu itu sampai kepada semua. Terpulang kredibiliti anda sebagai penulis.

7. Tidak ada copyright di WADi, apa yang ditulis disini adalah untuk disampaikan. Ilmu itu milik Allah.

8. Penulis merupakan insan biasa yang banyak kesilapannya termasuk ketika menulis. Jika anda terjumpa sebarang kekeliruan, kesilapan berkaitan permasalahan hukum, dalil, hadith, atsar dan sebagainya , sila maklumkan WADi melalui email. Teguran secara baik amat kami hargai.

9. Hubungi saya melalui email : addien90@yahoo.com

10. Selamat membaca, menimba ilmu dan menyebarkan ilmu.

Klik Klik