Cari Entri WADi

Khamis, 5 Februari 2015

Mengenal Apa itu Syiah dan Ajarannya


بسم الله الرحمن الرحيمSejarah Ringkas Syiah

Syiah secara bahasa bermaksud pengikut atau pengiring. Perkataan ini kemudian digunakan oleh para penyokong Sayyidina Ali bin Abi Talib. Mereka mengatakan : “Kami syiah Ali (kami penyokong Ali).” Asal syiah bukanlah satu ajaran Akidah sebaliknya mereka merupakan sebuah gerakan politik yang akhirnya berubah menjadi salah sebuah aliran Akidah yang besar penyelewangannya terhadap Islam.

            Dr. Muhammad Imarah dalam kitabnya Tayyarat al-Fikr al-Islami menyebutkan bahawa Syiah ialah sebuah aliran akidah dan mazhab yang muncul pertama kalinya apabila Hisyam bin al-Hakam memperkenalkan konsep wasiat dan menetapkan Ali sebagai khalifah yang menggantikan Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam. Lalu beliau menisbahkannya kepada tokoh-tokoh ahlul bait (keturunan Nabi) seperti Ja’far as-Sadiq dan sebagainya.

            Sebelum itu, tiada siapa yang menyebutkan konsep wasiat sebegitu. Yang ada hanyalah pandangan daripada beberapa orang Sahabat Nabi yang berpendapat bahawa Ali lebih berhak berbanding Abu Bakar untuk menjadi khalifah selepas kewafatan Nabi. Pandangan ini hanyalah bersifat pandangan peribadi berdasarkan penilaian mereka terhadap Abu Bakar dan Ali tanpa menyebutkan bahawa Nabi pernah berwasiat bahawa Ali yang akan menggantikannya.

Hisyam bin al-Hakam meninggal pada tahun 190 Hijrah maka bolehlah dikatakan bahawa fahaman Syiah ini muncul pada akhir kurun kedua Hijrah. Syaikh Abu Zahrah dalam Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah menyebutkan bahawa pengaruh falsafah Parsi dan tamadun asing sangat jelas kelihatan dalam ajaran Syiah.

Ini disebabkan fahaman ini bertapak di Iraq yang mana ianya menjadi kawasan pertembungan pelbagai tamadun silam sejak sebelum kedatangan Islam. Kata Syaikh Abu Zahrah: “Kami yakin bahawa Syiah sangat dipengaruhi oleh pemikiran Parsi dalam isu-isu kerajaan dan pewarisan kuasa. Malah kebanyakan ahli Parsi (Iran) pada hari ini ialah Syiah dan tokoh-tokoh Syiah yang terawal berasal dari Parsi.”

Aliran Syiah terpecah kepada beberapa puak. Ada yang masih wujud dan ada juga yang telah pupus. Syiah yang masih ada pada hari ini ialah Syiah aliran Imamiyah yang kebanyakannya di Iran, Iraq, Pakistan dan lain-lain. Manakala Syiah Ismailiyah ada di Afrika Selatan, Syria, India, Pakistan. Syiah Druz dan Nusairah.

Ciri-Ciri Syiah

Penyimpangan yang terdapat dalam ajaran Syiah ini sangat banyak hingga para ulama’ menuliskan banyak kitab-kitab yang khusus untuk menjelaskan aliran ini dengan terperinci. Berikut merupakan sebahagian daripada ajaran-ajaran Syiah;

1.  Syiah mengatakan bahawa jawatan Khalifah setelah kewafatan Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam DIWASIATKAN kepada Ali bin Abi Talib. Sedangkan disisi Ahlussunnah ianya tidak pernah diwasiatkan sama sekali dan dipilih berdasarkan ijtihan dan persetujuan para sahabat.

2.      Semua sahabat kecuali beberapa orang sahaja dianggap KAFIR kerana mereka telah menyembunyikan wasiat daripada Nabi tentang Ali sebagai penggantinya. Hal ini sudah jelas tidak masuk akal kerana para Sahabat merupakan generasi terbaik sehingga dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Mustahil bagi para Sahabat menyembunyikan sesuatu jika ianya diperintahkan oleh Nabi.

3.    Syiah menuduh Ibu para mukminin, Siti Aisyah sebagai penzina sebagaimana fitnah yang dilemparkan kepadanya dalam peristiwa Ifk. Sedangkan telah jelas bahawa Aisyah tidak bersalah dan difitnah oleh para munafik sehingga Allah menurunkan ayat daripada surah An-Nur untuk menjelaskan serta membebaskan Aisyah daripada fitnah tersebut.

4. Syiah berpandangan bahawa Imam-Imam Syiah yang berasal daripada keturunan Nabi itu Maksum sebagaimana Nabi. Sedangkan disisi Ahlussunnah tidak ada sesiapa yang maksum melainkan hanya Nabi dan Rasul sahaja. Kedudukan mereka tidak dapat ditandingi oleh sesiapa kerana mereka manusia pilihan dan utusan Allah.

5. Mereka menghalalkan nikah mut’ah sedangkan ianya jelas haram disisi Ahlussunnah.

6.  Mereka juga mengharuskan jamak solat dalam apa jua keadaan. Berbeza dengan kita yang menjamakkan solat dalam waktu-waktu tertentu sahaja dengan syarat-syarat yang digariskan syarak.

7.    Syiah menyambut hari Asyura dengan meratapi kematian Sayyidina Hussain dengan ritual-ritual pelik dan menyakiti diri sendiri sedangkan sudah jelas bahawa Nabi melarang meratap terhadap kematian apatah lagi sehingga menyakiti diri sendiri.

Ajaran-ajaran mereka ini disebutkan di dalam kitab-kitab Syiah sendiri seperti Aqaid al-Imamiyah karya Ayatollah Muhammad Reza Muzaffar, Al-Anwar an-Nu’maniyyah karya Syed Nikmatullah al-Musawi, kitab Man la Yahduruhu al-Faqih karya Abu Jaafar Babawiah al-Qumi dan sebagainya.

Kedudukan Syiah, Kafir atau Tidak?

            Sebahagian ulama’ menghukumkan kafir kepada Syi’ah manakala sebahagian yang lain tidaklah sampai ke tahap kafir. Secara umumnya, mereka ini berada dalam golongan yang sesat dan terpesong daripada ajaran Islam yang sebenar. Untuk menghukum kafir secara mutlak tidaklah boleh dilakukan dengan mudah dan sewenag-wenangnya.
Antara beberapa garis panduan yang boleh menyebabkan mereka dihukum kafir menurut para ulama’ ialah seperti berikut.

1.       Jika mereka mengatakan para Sahabat kafir maka mereka dinilai sebagai kafir kerana hal ini bertentangan dengan nas-nas Al-Quran antaranya surah Al-Taubah ayat 100. Sebagaimana yang disebutkan Nabi, orang yang menuduh kafir apatah lagi kepada para Sahabat Nabi maka tuduhan itu kembali kepada mereka semula.

2.      Menuduh isteri Nabi yang mulia berzina dan khianat dalam agama.

3.  Mengatakan Al-Quran yang ada hari ini tidak sempurna/tidak lengkap atau masih ada kekurangan.

4.      Mengatakan ada orang yang maksum selain daripada Nabi dan Rasul.


 والله أعلم بالـصـواب 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Makluman dari (WADi)


1. Selamat datang ke Laman WADi

2. Laman WADi adalah laman berbentuk ilmu pelbagai namun lebih menjurus kepada keagamaan.

3. Metod penulisan berdasarkan pelbagai sumber.Sumber utama adalah Al-Quran, Al-Hadith, Athar, dan Ijmak ulama' .

4. Pelawat bebas untuk follow atau tidak blog ini.

5. Pelawat dibenarkan untuk menjadikan WADi sebagai bloglist anda jika bermanfaat.

6. Anda dibenarkan untuk mengambil mana-mana artikel dan penulisan WADi dengan memberi kredit kepada WADi. Jika itu membuatkan anda berasa keberatan (memberi kredit kepada WADi, maka anda tidak perlu berbuat demikian). Asalkan ilmu itu sampai kepada semua. Terpulang kredibiliti anda sebagai penulis.

7. Tidak ada copyright di WADi, apa yang ditulis disini adalah untuk disampaikan. Ilmu itu milik Allah.

8. Penulis merupakan insan biasa yang banyak kesilapannya termasuk ketika menulis. Jika anda terjumpa sebarang kekeliruan, kesilapan berkaitan permasalahan hukum, dalil, hadith, atsar dan sebagainya , sila maklumkan WADi melalui email. Teguran secara baik amat kami hargai.

9. Hubungi saya melalui email : addien90@yahoo.com

10. Selamat membaca, menimba ilmu dan menyebarkan ilmu.

Klik Klik