Cari Entri WADi

Rabu, 2 Mac 2016

Hukum Jual Beli KucingBaru-baru ini masyarakat Malaysia digemparkan dengan suatu artikel dalam akhbar tempatan yang menyebutkan tentang hukum jual beli kucing. Kesimpulan akhir daripada artikel tersebut ialah  jual beli kucing, haram. Ramai netizen bertanya akan kebenaran artikel tersebut. Saya fikir, mungkin mereka semua terkejut kerana tidak pernah dengar perbahasan sedemikian apatah lagi kucing merupakan haiwan peliharaan yang popular dalam masyarakat di Malaysia. 

           Adakah artikel tersebut salah?. Jawabnya tidak. Apa yang disebutkan dalam artikel itu benar , cuma mungkin penulis terlepas pandang bahawa disana ada pandangan lain daripada sarjana Islam terdahulu. Ulama’ berbeza pandangan dalam masalah ini. Ada dua pandangan.

1. Haram jual beli semua jenis kucing.

Ini merupakan pandangan beberapa ulama’ antaranya Mazhab Az-Zahiri, Imam As-Syaukani. Hujah mereka adalah berdasarkan hadith daripada Jabir radhiallahu ‘anhu ketika beliau ditanya tentang hasil jual beli anjing dan kucing. Jabir radhiallahu ‘anhu mengatakan:

زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ
Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam melarang daripada perbuatan tersebut. [Riwayat Muslim]

Ibn Hazm Al-Andalusi daripada Mazhab Az-Zahiri mengatakan:

“Lafaz zajara bermakna larangan keras.” Beliau turut mengatakan bahawa inilah yang difatwakan oleh Jabir dan tidak ada para sahabat yang menyelisihinya (berbeza pandangan) dalam masalah ini sepanjang pengetahuannya. Ia juga pandangan tabi’in seperti Mujahid dan Thawus. [Al-Muhalla 9/13]

Imam As-Syaukani mengatakan:

“Hadith ini merupakan dalil pengharaman jual beli kucing. Inilah pandangan Abu Hurairah, Mujahid, Jabir bin Zaid serta diriwayatkan juga ianya pandangan daripada Ibn Munzir, serta Al-Munziri daripada Thawus. Sedangkan pandangan jumhur ulama’ berpendapat jual beli kucing itu dibenarkan...”

Beliau turut menyebutkan:

“Dikatakan bahawa jual beli kucing ini membawa kepada larangan yang bersifat karahah tanzih (makruh ringan yang mendekati harus), dan sesungguhnya jual beli ini bukanlah termasuk peribadi akhlak yang mulia dan bermaruah. Tidak boleh menafikan adanya larangan ini daripada makna yang hakiki tanpa sebarang alasan yang kukuh.” [Nail Al-Authar 8/177-178]


2. Dibenarkan jual beli kucing.

Ini merupakan pandangan jumhur (majoriti) ulama’ mazhab Syafie, Hanafi, Maliki dan Hanbali. Disebutkan dalam Mausu’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah:

“Adapun kucing maka jumhur fuqaha’ membenarkan jual belinya kerana ianya merupakan haiwan yang bermanfaat. Adapun hadith Jabir radhiallahu ‘anhu bahawa Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli anjing dan kucing, merujuk kepada kucing yang tidak bertuan (kucing liar), atau kucing yang tidak boleh dimanfaatkan.” [Mausu’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah 10/165]

Imam Ibn Munzir dalam Al-Ishraf menyebutkan:

“Ijma’ (sepakat) para ulama’ bahawa mengambil kucing ini (tanpa jual beli) adalah diharuskan. Para ulama’ berbeza pandangan tentang jual belinya, diriwayatkan kepada kami bahawa Ibn Abbas memberi rukhsah (keringanan) dalam masalah jual beli ini. Ini juga pandangan Hasan Al-Basri, Ibn Sirin, Malik, Sufyan Al-Thauri, As-Syafie, Ahmad, Ishaq bin Rahuyah, dan ashab ar-Ra’yi (daripada Mazhab Abu Hanifah).” [Al-Ishraf ‘ala Mazahib Al-‘Ulama’ 6/15]

Imam An-Nawawi  As-Syafie berkata:

“Adapun jual beli kucing ini membawa makna bahawa ianya dilarang bagi kucing yang tidak bermanfaat atau ia boleh membawa makna tanzih (makruh ringan yang mendekati harus) kerana kebiasaannya orang memberikannya sebagai hadiah, dipinjamkan atau diberikan percuma begitu sahaja. Inilah kebiasaannya. Adapun jika ianya membawa manfaat maka jual belinya itu sah dan hasil jual beli itu juga halal. Inilah pandangan mazhab kami (As-Syafie) dan mazhab ulama’ seluruhnya kecuali apa yang diriwayatkan daripada Ibn Munzir, Abu Hurairah, Thawus, Mujahid, dan Jabir bin Zaid bahawa ianya tidak dibenarkan.”
[Syarh An-Nawawi ‘ala Muslim 5/420]

Beliau turut menyebutkan hal yang sama dalam kitabnya Al-Majmu’ dan menambah huraian bahawa kucing termasuk haiwan yang suci, bermanfaat dan menepati seluruh syarat-syarat jual beli (yakni bukan haiwan yang diharamkan), maka jual belinya itu dibolehkan sebagaimana bolehnya jual beli himar dan baghal (sejenis keldai). [Al-Majmu’ Syarh Al-Muhazzab 9/229]

Imam Al-Ruyani As-Syafie berkata:

“Telah diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam melarang daripada jual beli kucing. Yang dimaksudkan dalam hadith ini ialah kucing liar yang tidak bermanfaat bahkan ianya boleh memudharatkan. Dan binatang yang tidak memberikan manfaat seperti singa, serigala mahupun burung-burung yang tidak boleh ditangkap/dipelihara (burung liar) maka tidak dibenarkan jual belinya.” [Bahr al-Mazhab 5/91]

Imam Sahnun Al-Maliki menyebutkan ketika ditanya:

            “Adakah Imam Malik membenarkan jual beli kucing?” Dia berkata: “Ya”
            [Al-Mudawwanah 4/115]

Imam Al-Kharqi Al-Hanafi berkata:

“Jual beli harimau bintang dan burung helang dibolehkan. Begitu juga jual beli kucing dan apa sahaja yang padanya ada manfaat.” [Mukhtasar Al-Kharkhi 1/61]

Imam Ibn Rajab Al-Hanbali berkata:

“Adapun jual beli kucing, maka ulama’ telah berbeza pendapat akan larangannya. Antara yang melarangnya ialah sebagaimana yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah, Jabir, ‘Atha’, Thawus, Mujahid, Jabir bin Zaid, Al-Auza’ie, dan satu riwayat daripada Imam Ahmad....”

Adapun yang membenarkan jual beli kucing ialah Ibn Abbas dalam satu riwayat, Al-Hasan, Ibn Sirin, Al-Hakam, Hammad, dan ia juga pandangan Al-Thauri, Abu Hanifah, Malik, As-Syafie, dan pandangan yang masyhur daripada Ahmad. [Jami’ al-‘Ulum wa al-Hikam 3/1218]

Kesimpulan:

            Isu jual beli kucing ini merupakan perkara yang diperselisihkan ulama’ zaman berzaman. Mereka yang berpandangan ianya haram, maka mereka mengikut pendapat para ulama’ yang berpendapat sedemikian. Sebaliknya bagi berpendapat ianya dibolehkan, maka mereka juga mengikut pandangan para ulama’ yang muktabar. Tidak boleh salah menyalahkan dalam perkara yang khilaf muktabar.

            Berdasarkan hujah perbezaan pandangan daripada sarjana Islam dan adanya dalil umum yang melarang jual beli kucing meskipun disana ada perbincangan ahli hadith berkaitan kesahihannya riwayat tersebut, maka penulis berpandangan jual beli kucing ini makruh tanzih (makruh ringan yang mendekati harus) sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dan para ulama’ yang lainnya.

____________________

Wallahua’lam.

Ad-Dien Abdul Kadir

02/03/2016_Rabu
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Makluman dari (WADi)


1. Selamat datang ke Laman WADi

2. Laman WADi adalah laman berbentuk ilmu pelbagai namun lebih menjurus kepada keagamaan.

3. Metod penulisan berdasarkan pelbagai sumber.Sumber utama adalah Al-Quran, Al-Hadith, Athar, dan Ijmak ulama' .

4. Pelawat bebas untuk follow atau tidak blog ini.

5. Pelawat dibenarkan untuk menjadikan WADi sebagai bloglist anda jika bermanfaat.

6. Anda dibenarkan untuk mengambil mana-mana artikel dan penulisan WADi dengan memberi kredit kepada WADi. Jika itu membuatkan anda berasa keberatan (memberi kredit kepada WADi, maka anda tidak perlu berbuat demikian). Asalkan ilmu itu sampai kepada semua. Terpulang kredibiliti anda sebagai penulis.

7. Tidak ada copyright di WADi, apa yang ditulis disini adalah untuk disampaikan. Ilmu itu milik Allah.

8. Penulis merupakan insan biasa yang banyak kesilapannya termasuk ketika menulis. Jika anda terjumpa sebarang kekeliruan, kesilapan berkaitan permasalahan hukum, dalil, hadith, atsar dan sebagainya , sila maklumkan WADi melalui email. Teguran secara baik amat kami hargai.

9. Hubungi saya melalui email : addien90@yahoo.com

10. Selamat membaca, menimba ilmu dan menyebarkan ilmu.

Klik Klik