Cari Entri WADi

Memuatkan ...

Sabtu, 3 Mac 2012

Persoalan Hukum Gambar, Lukisan Dan Patung Dalam Islamالسلام عليكم

Soalan: 
Persoalan ini telah ditanya oleh saudari Siti Balqis menerusi forum, khabarnya ia datang dari sahabat akhowat di facebook yang bertanyakan lanjut seputar hukum menyimpan gambar dan perkara berkaitan dengannya. Soalan tambahan juga adalah kesahihan hadith dari Ibn Abbas r.a berkaitan larangan gambar. Berikut adalah jawapan untuk persoalan yang dibangkitkan, insyaAllah.

Al-Jawab: 
Malaikat Rahmat Tidak Akan Memasuki Rumah Yang Mengandungi (Menayangkan/Memaparkan) GambarDaripada Abu Talha, “Aku mendengar Rasulullah berkata, “Malaikat (Pembawa Rahmat) tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar yang berupa dari makhluk bernyawa”.” ( Riwayat al-Bukhari, Kitab Penciptaan (4/54) no. 448)

“Suatu ketika Malaikat Jibril berjanji kepada Nabi yang mana dia akan datang menemui Nabi, tetapi dia tidak datang-datang. Dan kemudiannya dia (Jibril) memberitahu, “Kami dari golongan malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya mengandungi gambar (berupa makhluk bernyawa) atau anjing.” ( Riwayat al-Bukhari (4/54), no. 450)

Daripada ‘Aisyah r.ah menyatakan bahawa Jibril berjanji dengan Rasulullah s.a.w untuk menemuinya pada masa yang telah ditetapkan, namun pada masa yang tersebut, dia (Jibril) tidak datang. Kemudiannya Nabi mencampakkan tongkat di tangannya dan berkata, “Tidak pernah Allah dan utusannya (Malaikat Jibril) memungkiri janji”. Kemudian nabi terlihat dan menemui anak anjing di bawah katil dan berkata, “Aisyah, bila anjing ini masuk ke sini?” Dan beliau (‘Aisyah) menjawab, “Demi Allah, saya tidak tahu.” Kemudiannya Nabi mengarahkan dan anjing itu pun dikeluarkan. Tidak lama selepas itu, Jibril pun datang dan Rasulullah berkata kepadanya, “Engkau berjanji kepada saya dan saya menantikan engkau, tetapi engkau tidak datang-datang. Jibril pun menyatakan, “Di dalam rumah-mu ada anjing, di mana ia menghalang (saya untuk masuk), untuk kami (malaikat) tidak masuk rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar”.” ( Riwayat Muslim, Kitab Pakaian & Perhiasan (24), no. 5246)

Daripada Ibnu ‘Abbas, “Nabi pernah memasuki Ka’bah dan menemui di dalamnya (lukisan) gambar Nabi Ibrahim dan Mariam. Kemudiannya beliau berkata, “Apakah apa ini? Bukankah mereka mengetahui bahawa malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya mengandungi gambar; termasuklah gambar (nabi) Ibrahim ini. Dan kenapa dia digambarkan sedang mempraktikkan meramal dengan anak panah?”.” (Riwayat al-Bukhari, Kitab Para Nabi (4/55), no. 570)

Daripada Ibnu ‘Abbas, “Abu Talha, seorang sahabat Rasulullah dan seorang sahabat yang pernah bersama dalam peperangan badar memberitahu kepadaku bahawa Rasulullah berkata, “Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar.” Yang dia maksudkan adalah gambar yang menyerupai makhluk bernyawa.” (Riwayat al-Bukhari, Kitab Ekspedisi Peperangan Bersama Nabi (5/59), no. 338)

Daripada Aisyah, Nabi menyatakan: “Malaikat (pembawa rahmat) tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar.” ( Riwayat al-Bukhari, Kitab Jual Beli (3/34), no. 318)

Ancaman Kepada Pelukis Gambar:

Orang yang paling mendapat siksa pada hari kiamat adalah para pembuat gambar (pelukis/pengukir). ( Riwayat al-Bukhari dalam Kitab Pakaian (al-Libas), 5959. Muslim dalam bab yang sama, 2109)

Daripada ‘Aun bin Abu Juhaifa, Ayahnya menyatakan, “Nabi melarang mengambil duit jual beli anjing dan darah, melarang kerja-kerja membuat tatoo dan mentatoo diri, melarang menerima atau memberi riba, dan juga mencela pembuat gambar”. ( Riwayat al-Bukhari, Kitab Jual Beli (3/34), no. 299)

Daripada ‘Aisyah dia menjelaskan, “Aku membeli sebuah bantal bergambar. Apabila Rasulullah melihat ia, dia berdiri di pintu dan tidak terus masuk ke rumah. Aku menyedari air mukanya berubah kelihatan seperti ada sesuatu yang tidak disukainya. Aku berkata, “Wahai Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah dan Rasul-Nya, (tolong beritahu aku) apakah dosa ku?” Rasulullah berkata, “Ada apa dengan bantal ini?” Aku menjawab, “Aku membelinya untuk engkau agar dapat duduk dan bersandar padanya”. Rasulullah berkata,“Pembuat gambar ini akan di-azab pada hari kiamat.” Rasulullah menambah, “Malaikat (pembawa rahmat) tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar”. ( Riwayat al-Bukhari, Kitab Jual Beli (3/34), no. 318)

Daripada Said bin Abu al-Hasan, “Ketika saya bersama Ibnu ‘Abbas, seorang lelaki datang dan berkata, “Wahai Ibnu Abbas, pendapatan (periuk nasi) saya adalah dari hasil kerja tangan saya dan kerja saya adalah membuat gambar-gambar ini”. Ibnu ‘Abbas berkata, “Saya sekadar memberi tahu apa yang saya dengar dari Rasulullah. Saya mendengar beliau bersabda, “Barang siapa membuat gambar dia akan di-azab oleh Allah sehingga dia mampu menghidupkannya dan sesungguhnya dia tidak akan berupaya untuk menghidupkannya”. Mendengarkan hal ini, lelaki itu menarik nafas panjang (mengeluh) dan mukanya menjadi pucat. Ibnu ‘Abbas berkata padanya, “Jika kamu masih tetap mahu untuk membuat gambar-gambar, saya menasihatkan agar kamu membuat gambar-gambar pokok (tumbuh-tumbuhan) dan sebarang gambar yang bukan berupa dari makhluk bernyawa”.” ( Riwayat al-Bukhari, Kitab Jual Beli (3/34), no. 428)

Daripada Ibnu ‘Abbas, “Aku mendengar Muhammad berkata, “Barang siapa membuat gambar di dunia ini, dia akan dipersoalkan serta diminta supaya memberikan nyawa kepada apa yang dilukiskannya pada hari kiamat nanti, tetapi dia tidak akan mampu melakukannya”.” ( Riwayat al-Bukhari Kitab Pakaian (7/72), no. 846)


Gambar Yang Dilarang Adalah Gambar Makhluk Bernyawa:

... Ibnu ‘Abbas berkata padanya, “Jika kamu masih tetap mahu untuk membuat gambar-gambar, saya menasihatkan agar kamu membuat gambar-gambar pokok (tumbuh-tumbuhan) dan sebarang gambar yang bukan berupa dari makhluk bernyawa”.” ( Riwayat al-Bukhari, Kitab Jual Beli (3/34), no. 428)

Daripada Ibnu ‘Abbas, “Abu Talha, seorang sahabat Rasulullah dan seorang sahabat yang pernah bersama dalam peperangan badar memberitahu kepadaku bahawa Rasulullah berkata, “Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar.”Yang dia maksudkan adalah gambar yang menyerupai makhluk bernyawa.” ( Riwayat al-Bukhari, Kitab Ekspedisi Peperangan Bersama Nabi (5/59), no. 338)

Daripada Abu Talha, “Aku mendengar Rasulullah berkata, “Malaikat (Pembawa Rahmat) tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar yang berupa dari makhluk bernyawa”.( Riwayat al-Bukhari, Kitab Penciptaan (4/54), no. 448)


Dalam hadis yang lain, patung/boneka juga menjadi faktor bahawa malaikat tidak memasuki rumah,

Dari Abu Talha meriwayatkan, katanya, “Aku mendengar Rasulullah (s.a.w.) berkata: “Malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing atau patung”.” ( Riwayat Muslim, Kitab Pakaian & Perhiasan, no. 5250)


Pendapat Para Ulama Berkenaan Gambar


Berkata Imam an-Nawawi:

“Sahabat kami dan para Ulama selain mereka mengatakan bahawa haramnya membuat gambar haiwan adalah sekeras-keras pengharamaan. Ini termasuk dosa besar kerana ancamannya juga amat besar, sama saja apakah ia dibuat untuk dihinakan atau tidak. Bahkan membuatnya jelas sekali haram kerana meniru ciptaan ALLAH. Sama saja apakah itu dilukis pada pakaian, permadani, mata wang, bejana, dinding atau lainnya. Adapun menggambar pepohonan dan sesuatu yang tidak bernyawa, tidak mengapa. Inilah hakikat hukum membuat gambar. Sedangkan gambar makhluk bernyawa, jika digantung/ditampal di dinding, di serban dan tindakan yang tidak termasuk menghinakannya, maka jelas hal itu terlarang. Sebaliknya bila dibentangkan dan dipijak sebagai alas kaki atau sebagai sandaran (setelah dipotong kepalanya, ed.) maka tidaklah haram dan tidak ada bezanya adakah gambar yang tersebut berjasad (mempunyai bayangan atau 3 dimensi) atau tidak. Ini adalah kesimpulan mazhab kami dalam masalah ini yang semakna dengan perkataan jumhur Ulama dari kalangan para Sahabat, Tabi’in, dan orang yang sesudah mereka (Tabi’ut Tabi’in). Ini juga pendapat Imam ats-Tsauri, Malik Bin Anas dan Abu Hanifah serta ulama lainnya.(Syarah Sahih Muslim)

Berkata Imam al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani 

“Kata al-Khathabi: dan gambar yang menghalangi masuknya malaikat ke dalam rumah adalah gambar yang padanya terpenuhi hal-hal yang haram, yakni gambar-gambar berupa makhluk yang bernyawa, yang tidak terpotong kepalanya atau tidak dihinakan. Dan bahawasanya dosa tukang gambar itu besar kerana gambar-gambar itu ada yang di-ibadahi selain ALLAH, selain itu gambar tersebut mudah menimbulkan fitnah (bahaya) bagi yang memandangnya (gambar wanita, tokoh, ulama, dan sebagainya).” ( Fatwa Ulama tentang Hukum Gambar, oleh Syaikh Abdullah Bin Abdul Aziz bin Baz, mufti Saudi Arabia)


Persoalan Dan Penjelasannya

Persoalan berkaitan hukum bermain anak patung bagi kanak-kanak sebagaimana hadith dari Aisyah r.anh ia berkata:

“Saya biasa bermain boneka (anak patung) di sisi Nabi Shallallahu ‘alaihi wasalam dan saya mempunyai beberapa orang teman yang bermain bersama saya. Maka jika Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasalam masuk, mereka menutupinya dari beliau lalu berjalan sembunyi-sembunyi dan bermain bersama saya.” (Hadis Riwayat al-Bukhari Kitab al-Adab Bab al-Inbisaath ilaa an-Naas, Fath 10/526 dan Muslim kitab Fadhail ash-Shahabah Bab fii Fadhail Aisyah, an-Nawawi, 15/203 dan 204)

Berkata  Ibnu Hajar al-Asqalaini tentang hadith ini:

“Hadis ini dijadikan dalil bolehnya boneka dan mainan untuk bermain (mendidik) anak perempuan, dan sebagai pengkhususan dari keumuman larangan mengambil gambar. Iyadl juga menetapkan yang demikian dan ia menukil dari jumhur, bahawasanya mereka membolehkan boneka atau mainan ini untuk melatih dan mendidik anak-anak perempuan agar mengenal bagaimana mengatur rumah-tangga dan merawat anak-anak nantinya. Dan sebahagian ulama menyatakan hadis ini telah mansukh (telah dibatalkan). Ibnu Bathal cenderung pada pendapat ini dan ia menceritakan dari Abi Zaid dari Malik. Tetapi dari sini pula ad-Daudy merajihkan bahawa hadis Aisyah (di atas) mansukh. Sedang Ibnu Hibban dan Nasa’i membolehkan namun tidak membatasi untuk anak-anak kecil walaupun padanya ada perbincangan. (Fath al-Bari)

Berkata Al-Baihaqi  setelah mentakhrij hadis-hadis tersebut: 

Telah tsabit (tetap) larangan tentang mengambil gambar. Maka kemungkinan rukhsah bagi Aisyah terjadi sebelum datangnya pengharaman. Ibnul Jauzi menetapkan yang demikian juga, sehingga beliau berkata: “Dan Abu Dawud dan an-Nasa’i dari sisi lain dari Aisyah (ia berkata): Rasulullah s.a.w datang dari perang Tabuk (Khaibar) {lalu menyebut hadis beliau mengoyakkan tirai yang tergantung di pintunya} Kemudian Aisyah melanjutkan, lalu beliau menyingkap sisi tirai di atas mainan Aisyah dan Beliau bersabda: “Apa ini hai Aisyah?”. Saya menjawab:”Boneka perempuan saya”. Beliau melihat kuda-kudaan bersayap yang dalam keadaan terikat, lalu bersabda: “Apakah ini?” Saya katakan: “Kuda bersayap dua. Tidakkah Anda mendengar bahawa Sulaiman a.s mempunyai kuda yang bersayap? Beliau pun tertawa.”.

Al-Khathabi berkata: Dalam hadis ini menunjukkan mainan untuk anak-anak perempuan tidaklah seperti semua gambar yang datang ancaman, hanya saja beliau memberikan keringanan bagi Aisyah kerana pada waktu itu Aisyah belum dewasa.”

Al-Hafiz berkata: Penetapan dengan dalil ini ada perbincangan, akan tetapi kemungkinannya adalah kerana Aisyah waktu peristiwa perang Khaibar berusia 14 tahun dan waktu peristiwa perang Tabuk sudah baligh. Dengan demikian, ini menguatkan riwayat yang mengatakan hal itu terjadi pada peristiwa Khaibar dan mengumpulkannya dengan pendapat al-Khathabi.

Berkata Sheikh Abdul Aziz bin Bazz:

“Oleh kerana itu, jika hal ini telah difahami, maka meninggalkan gambar-gambar (boneka) itu adalah lebih selamat kerana padanya ada perkara yang meragukan. Mungkin penetapan Rasulullah s.a.w bagi Aisyah itu sebelum munculnya perintah beliau untuk menghapus gambar-gambar. Dengan begitu hadis Aisyah ini menjadi mansukh dengan datangnya larangan dan perintah penghapusan gambar itu, kecuali yang terpotong kepalanya atau dihinakan, sebagaimana mazhab al-Baihaqi, Ibnul Jauzi dan Ibnu Bathal. Dan mungkin juga ini dikhususkan dari pelarangan itu (sebagaimana pendapat jumhur) untuk kemaslahatan pendidikan. Ini kerana permainan itu merupakan bentuk penghinaan atas gambar (boneka). Jadi, dengan kemungkinan ini maka lebih baik untuk meninggalkannya, sebagaimana pengamalan sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasalam dari al-Hasan bin Ali bin Abu Thalib Radiyallahu ‘anhu (r.a):

”Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu.” ( Riwayat Ahmad, 1/200. Disahihkan oleh Ahmad Syakir dalam tahqiqnya terhadap Musnad, 3/169. ath-Thayalisi, m.s. 163, no. 1178 dan al-Albani menilainya sahih dalam al-Jamius Shaghir, no. 3372 dan 3373)

Demikian juga dalam hadith berikut ini dari Nu’man bin Basyir r.a secara marfu’,

“Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara syubhat yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, maka siapa yang menjaga diri dari syubhat, maka dia telah membersihkan Dien (agama) dan kehormatannya. Dan barang siapa yang jatuh kepada yang haram, seperti penggembala sedang menggembalakan ternaknya di sekitar tempat yang di pagar (terlarang), hampir-hampir ia terjatuh padanya.” ( Riwayat Bukhari dan Muslim)


Fatwa-fatwa Ulama Masa Ini

Fatwa Sheikh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin:

1 - Pertanyaan: Sheikh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin ditanya,
“Apa hukum mengenakan pakaian yang mengandungi gambar?

Jawapan:

Seseorang dilarang untuk mengenakan pakaian yang bergambar haiwan atau manusia, dan juga dilarang untuk mengenakan serban serta jubah atau yang menyerupai itu yang di dalamnya terdapat gambar haiwan atau manusia atau makhluk bernyawa lainnya. Kerana Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah menegaskan hal itu dengan sabdanya,

”Malaikat enggan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat lukisan.”( Riwayat al-Bukhari, Kitab Penciptaan (4/54) no. 448)

Maka dari itu hendaklah seseorang tidak menyimpan atau memiliki gambar berupa foto-foto yang oleh sebahagian pihak dianggap sebagai album kenangan, maka wajib baginya untuk menanggalkan foto-foto tersebut, sama ada yang digantungkan di dinding, ataupun yang disimpan dalam album dan seumpamanya. Kerana keberadaan benda-benda tersebut menyebabkan malaikat enggan memasuki rumah mereka. Hadis yang menunjukkan hal itu adalah hadis yang sahih dari Nabi s.a.w. Wallahu a’lam. (Rujuk: Ibn Utsaimin, al-Majmu ‘ats-Tsamin, hal. 199)


2 - Pertanyaan: Sheikh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin ditanya,

“Dengan segala hormatnya saya memohon penjelasan anda tentang hukum membuat gambar, sama ada dengan menggunakan tangan (melukis) atau dengan alat pembuat gambar (kamera), apa hukum menggantung gambar di atas dinding, dan apa hukum memiliki gambar hanya sekadar dijadikan sebagai kenangan?”

Jawapan:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, selawat dan salam disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam serta para sahabatnya.Melukis dengan tangan adalah perbuatan yang diharamkan, bahkan melukis adalah termasuk salah satu dosa besar, kerana Nabi s.a.w melaknat para pembuat gambar (pelukis), sedangkan laknat tidak akan ditunjukan kecuali terhadap suatu dosa besar, sama ada yang digambar untuk tujuan mengungkapkan keindahan, atau yang dilukiskan (dijadikan gambar) sebagai model (bahan bantuan, ed.) bagi para pelajar, atau untuk hal-hal lainnya, maka hal itu adalah haram.

Tetapi bila seseorang melukiskan (menjadikan gambar) dari bahagian tubuh, seperti tangan saja, maka hal itu diperbolehkan. Adapun mengambil gambar dengan menggunakan alat fotografi, maka hal itu diperbolehkan kerana tidak termasuk pada perbuatan melukis. Yang menjadi pertanyaan adalah: Apa maksud dari pengambilan gambar tersebut? Jika pengambilan gambar (pemotretan) itu adalah yang dimaksudkan agar dimiliki oleh seseorang meskipun hanya dijadikan sebagai kenangan, maka pengambilan gambar tersebut hukumnya menjadi haram, hal itu dikeranakan segala macam sarana bergantung dari tujuan untuk apa sarana tersebut dipergunakan, sedangkan memiliki gambar hukumnya adalah haram. Kerana Nabi s.a.wtelah menjelaskan bahawa malaikat enggan memasuki rumah yang ada gambar di dalamnya, di mana hal itu menunjukkan kepada haramnya memiliki dan meletakkan gambar di dalam rumah.

Adapun menggantungkan gambar atau foto di atas dinding adalah haram hukumnya sehingga tidak diperbolehkan untuk menggantungnya meskipun sekadar untuk kenangan, kerana malaikat enggan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar. (Rujukan: Fatwa-Fatwa Sheikh Ibn Utsaimin yang beliau tanda tangani, disalin dari kitab al-Fatawa asy-Syar’iyyah Fi al-Masa’il al-Ashriyyah Min Fatawa Ulama al-Balad al-Haram)


3 - Pertanyaan:
Sheikh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin ditanya,

“Apa hukum memakaikan baju pada anak-anak yang ada gambar bernyawa?”

Jawapan:

Ahlul Ilmi (para ulama) menetapkan hukumnya haram memakaikan pakaian pada anak kecil yang dikenakan (dipakaikan) oleh orang dewasa. Pakaian yang bergambar hidup haram dipakai orang dewasa, demikian juga hukumnya tidak boleh dipakaikan untuk anak-anak. Dan memang demikian hukumnya. Sepatutnya kaum muslimin memboikot model/fesyen pakaian yang seperti ini agar orang-orang yang berniat jahat dan rosak tidak menyusup masuk kepada kita melalui sudut-sudut ini. Kalau benar-benar diboikot maka mereka tidak akan menemukan saluran untuk memasuki ke negeri kita. (Majmu’ Fatawa wa Rasa’il, 3/158)


Fatwa Sheikh Abdul Aziz bin Bazz

1 – Pertanyaan:
Sheikh Abdul Aziz bin Baz ditanya,
“Apa hukum menggantung lukisan di rumah dan tempat-tempat lainnya”?

Jawapan:

Hukumnya adalah haram jika gambar tersebut adalah gambar makhluk bernyawa, sama ada manusia atau selainnya... ( Ibn Baz, Kitab ad-Da’wah, hal. 19-20. Disalin dari buku al-Fatawa asy-Syar’iyyah fi al-Masa’il al-Ashriyyah min Fatawa Ulama al-Balad al-Haram)


2 - Pertanyaan:
Sheikh Abdul Aziz bin Baz ditanya,

“Apa hukumnya menyimpan patung di rumah sekadar untuk hiasan dan bukan untuk disembah?”

Jawapan:

Seorang muslim tidak diperbolehkan untuk menggantung gambar atau pun menghiasi rumahnya dengan hai wan yang diawetkan, sama ada diletakkan di atas meja ataupun kursi, hal itu disebabkan keumuman hadis dari Rasulullah s.a.w yang menjelaskan tentang haramnya menggantung gambar dan meletakkan patung di dalam rumah atau tempat-tempat lainnya. Kerana benda-benda tersebut merupakan sarana untuk berlaku syirik kepada Allah, dan dalam hal-hal yang demikian terdapat penyerupaan terhadap makhluk ciptaan Allah dan perbuatan tersebut sama seperti perbuatan menentang Allah.

Adapun perbuatan menyimpan haiwan yang diawetkan adalah perbuatan yang merosakkan, padahal syari’at Islam yang sempurna diturunkan untuk membersihkan segala macam perantara (tawassul) atau sarana yang dapat membawa kepada kemusyrikan dan kesesatan. Hal yang demikian pernah terjadi pada kaum Nuh di mana mereka melakukan kemusyrikan disebabkan lukisan yang menggambarkan lima orang sholeh pada masa mereka. Kaum Nuh memasang/meletakkan lukisan tersebut di majlis-majlis, sebagaimana yang Allah terangkan dalam al-Qur’an dengan firman-Nya,

”Dan mereka berkata, Jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) wadd, dan jangan pula suwa’, yaghuts, ya’uq dan nasr’. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia).” (Surah Nuh: 23-24)

Maka, kita harus bersikap berhati-hati terhadap penyerupaan orang-orang dalam perbuatan mereka yang mungkar yang dapat menjerumuskan kita kepada kemusyrikan.Dalam sebuah hadis sahih dari Rasulullah s.a.w, bahawa beliau berkata kepada Ali bin Abi Thalib r.a

“Janganlah engkau tinggalkan patung kecuali engkau telah membuatnya menjadi tidak berbentuk, dan jangan pula meninggalkan kuburan yang menjulang tinggi (membukit) kecuali engkau meratakannya.” (Hadis Riwayat Muslim dalam al-Jana’iz, no. 969)

Dalam hadith lain, Rasulullah s.a.w bersabda:

“Orang yang paling mendapat siksa pada hari kiamat adalah para pembuat gambar (pelukis).” ( Riwayat al-Bukhari dalam Kitab Pakaian, no. 5959. Muslim dalam bab yang sama, 2109)

Banyak sekali hadis yang menerangkan tentang hal ini. Semoga Allah memberikan petunjuk. ((Rujukan: Ibn Baz, Kitab Ad-Da’wah, hal. 18-19. Disalin dari buku al-Fatawa asy-Syar’iyyah fi al-Masa’il al-Ashriyyah min Fatawa Ulama al-Balad al-Haram)


Fatwa selainnya

1 - Pertanyaan:
“Apakah hukum mengambil gambar photografi untuk keperluan atau ditayangkan?”

Jawapan:

Mengambil atau membuat gambar yang berupa dari makhluk bernyawa (sama ada manusia atau haiwan) adalah haram, kecuali bagi tujuan yang amat diperlukan/mendesak, seperti untuk dokumen kerakyatan, passport, dan pengenalan identiti penjenayah bagi tujuan menahan (menangkap/memberkas) dan sebarang apa yang seumpama dengan hal tersebut yang mana sememangnya menuntut keperluan. (Fatwa oleh: Anggota Tetap Penyelidikan Islam & Fatwa yang terdiri daripada, Sheikh 'Abdur-Razzaaq 'Afeefee, Sheikh 'Abdullaah Ibn Ghudayyaan, Sheikh 'Abdullaah Ibn Munee', dan Majlis Fatwa al-Lajnah ad-Daa’imah lil-Buhooth al-‘Ilmiyyah wal-Iftaa, Jil. 1, m/s. 660, Persoalan 3 dari fatwa no. 260)

2 – Pertanyaan:
“Apakah hukumnya memiliki/membeli majalah yang mana di dalamnya mengandungi gambar?”

Jawapan:

Memiliki/membeli majalah yang di dalamnya mengandungi gambar adalah dibenarkan jika tujuannya adalah untuk manfaat dari kandungannya yang di sana mengandungi maklumat berguna. Dan sewajarnya kepada mereka yang memiliki majalah tersebut hendaklah menghapuskan gambar-gambar yang terdapat di dalamnya. Walau bagaimanapun jika tujuan memiliki/membeli majalah tersebut adalah untuk memiliki gambar-gambar yang terdapat di dalamnya, maka untuk itu adalah tidak dibenarkan. (Fatwa oleh: Anggota Tetap Penyelidikan Islam & Fatwa yang terdiri daripada, Sheikh Abdul Aziz bin Bazz, Sheikh 'Abdur-Razzaaq 'Afeefee, Sheikh 'Abdullaah Ibn Ghudayyaan, Sheikh 'Abdullaah Ibn Munee', dan Majlis Fatwa al-Lajnah ad-Daa’imah lil-Buhooth al-‘Ilmiyyah wal-Iftaa, Jil. 1, m/s. 691, Persoalan 2 dari fatwa no. 3079)


والله أعلمُ بالـصـواب

47 ulasan:

 1. alhamdulillah..terjawab sudaa persoalan ana dgn hadis2 di atas..syukran

  BalasPadam
  Balasan
  1. afwan, Alhamdulillah moga jela hendaknya..
   jemput share kepada sahabat yang bertanyakan hal itu di faebook ye..
   insyaAllah

   Padam
 2. terungkai sudah segala masalah terpendap
  sukran yg ahi

  p/s: minta ahi perjelaskan tentang zikir taubah tu :)

  BalasPadam
  Balasan
  1. Afwan, akhi pun ada masalah berkaitan dengan gambar ye selama ni? moga bermanfaat hendaknya nukilan ini, amin :)

   Padam
 3. mcm mana pulak yg letak gmbar pemimpin di dalam pjabat?...adakah sama?

  BalasPadam
  Balasan
  1. larangan tersebut tidak mengira sesiapa sahaja, sekalipun pemimpin. wallahumusta'an. Setelelah bertemu dengan dalil-dalil al-Quran dan hadith yang sahih wajib untuk kita berittiba' dengannya. Jika boleh elakkan lah gantung gambar, cubalah mengelak semampu yang mungkin. Adapun bagi di tempat awam seperti pejabat, usah berkeras dengan keterlaluan, jelaskanlah larangan ini dengan penuh hikmah dan bijaksana, moga Allah mudahkan enti untuk beramal dengan sunnah ,amin :)

   Padam
  2. oh..ada lagi ni...macam mana dengan doodle2..bukankah itu adalah lakaran?.... salah tak ?

   Padam
  3. doodle itu lukisan bukan? istilah baru bagi saya, masa aktif melukis dahulu tidak saya jumpa istilah doodle tu..

   cuba syikin baca semuala entri ini, ada Imam Nawawi syarahkan larangan tersebut adalah pada lukisan yang ada dimensi (3 dimensi), seperti arca, ukiran , patung dan sebagainya, wallahua'lam

   Padam
 4. doodle tu lukisan kartun tu...mcm kartun muslimah, kartun comel2 tu....cm kat blog sy pun ada gak gambar doodle..kat header...bukankah tu merupakan wajah manusia?...

  oh, faham2..k2.. syukran... ^_^

  BalasPadam
 5. salam
  hmm jadi kalau fotografi untuk suka2 tu tak boleh la yer...kalau amik gambar simpan dalam album tu camne pulak?tak gantung tapi simpan..hmm


  terima kasih.

  BalasPadam
  Balasan
  1. waalaikumussalam, dibenarkan untuk suatu keperluan yang memerlukan adanya fotografi tersebut..untuk gambar seperti tumbuhan, permandangan dan seumpamanya dibenarkan..simpan dalam album suatu jalan yang baik, allahumusta'an

   Padam
 6. Alhamdulillah...terima kasih atas info yang diberikan..sedikit sebanyak membantu..^^

  BalasPadam
  Balasan
  1. Alhamdulillah, afwan moga bermanfaat :)

   Padam
 7. As-salam,

  Adakah dibolehkan menggantung gambar(potret)yang tidak cukup sifat. Contoh gambar@potret yang menunjukkan bahagian muka sahaja, dari pinggang ke muka?

  BalasPadam
  Balasan
  1. waalaikumussalam..dibenarkan jika ada keperluan sahaja..seperti passpord, ic dan sebagainya..allahua'lam

   Padam
 8. saya sangat keliru...

  hadist vs realiti

  DAN JAUHI OLEH KAMU AKAN PERKARA YANG BAHARU DIADA-ADAKAN. KERANA SESUNGGUHNYA TIAP-TIAP BID’AH (PERKARA YANG BARU DIADA-ADAKAN) ITU ADALAH SESAT.” Diriwayat oleh Abu Daud dan Tarmizi dari Abi Najh Al-Irbad bin Sariah. Hadis ini sahih dan hasan(hadis baik).


  Dalam hadis yang lain menurut riwayat Al Tirmizi dan lainnya ada diterangkan “Bahawa Bani Isreal telah pecah sebanyak 72 aliran (Fahaman Agama) dan akan berpecah umatku sebanyak 73. Semuanya mereka itu di dalam neraka, kecuali satu aliran (Fahaman Agama). Para sahabat bertanya: Siapakah yang satu itu, ya Rasulullah?. Jawabnya; Iaitu apa-apa yang aku diatasnya dan sekalian sahabat-Ku ,apa-apa yang aku (Rasulullah)lakukan dan apa-apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabatku”

  kini terdapat 73 fahaman islam

  Siapa yg perlu saya ikuti...para Ulama atau Rasulullah & para sahabat

  BalasPadam
  Balasan
  1. maksudnya anda perlu ittiba'(mengikut) manhaj Rasulullah s.a.w, sahabat radhiallahu anhum ajma'in dan para salafussoleh.. mereka adalah sebaik-baik generasi Islam..dan jalan mereka adalah jalan yang benar.


   خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم
   “Sebaik-baik manusia adalah generasiku kemudian generasi yang datang setelah mereka, kemudian generasi lain yang datang setelah mereka.” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

   saya sudah menulis entri berkaitan..jemput baca:


   Mengikuti Jejak Para Sahabat dan Salafussoleh

   Padam
 9. apakah hukum memiliki gambar2 kartun manusia? contoh nya seperti gambar anime?

  BalasPadam
  Balasan
  1. setakat ilmu yang sampai kepada saya, ada beberapa pandangan dalam isu ini antaranya gambar kartun itu dibenarkan kerana lukisan bukanlah sesuatu yang berbetuk dimensi. Perlu buat rujukan semula.

   Padam
 10. assalamualaikum,saya agak keliru...

  1.Bolehkah/apakah hukumnya menangkap gambar manusia seperti ayah ibu,kawan dan sebagainya lalu diletakkan di dinding rumah atau disimpan didalam album?

  2.dulu saya seorang pelukis jadi terdapat banyak gambar manusia tetapi saya simpan di dalam fail,saya tidak menggantungkannya di dinding,apakah hukumnya?

  BalasPadam
 11. Assalamualaikum,
  Apakah hukumnya saya telah melukis perempuan yang tidak menutup aurat tetapi berupa kartun manusia?
  Dan apakah hukumnya memiliki komik?

  BalasPadam
  Balasan
  1. secara umumnya kita maklum bahawa yang dilukis itu jika anggota aurat tetap dianggap aurat. Sekalipun ianya kartun, maka tidak dibenarkan melukis aurat kerana ianya dimaklumi. Allahua'lam.

   Memiliki komik tidak menjadi suatu kesalahan jika ianya tidak memberi kesan terhadap ibadah dan iqtiqad seseorang Islam. Hanya sahaja ianya lebih baik jika bahan bacaan dirumah dibanyakkan dengan buku-buku agama dan ilmiah yang beoleh memberi ilmu dan manfaat. Allahua'lam.

   Padam
  2. Walaupun tidak cukup sifatnya ke?

   Padam
 12. Assalamualaikum..saya melukis lelaki atau wanita..dalam berunsur pahlawan..dengan imeginasi saya.sampai ada setengah orang yang tengok lukisan saya..nampak seperti hidup..bila di lihat dari jauh...lebih lebih lagi di bahgian mata saje yang mereka nampak..dri situ saya jadi keliru dan takut juga..sebab saya tak penah perasan apa yang orang teperasan dari lukisan saya..apakah hukum nya kalau lukisan seperti itu '^,^

  BalasPadam
  Balasan
  1. ini termasuk isu khilafiah,.. pendapat yang pertengahan menyatakan tidak mengapa melukis kerana lukisan tidak berbentuk zahir seperti patung, arca dan sebagainya yang berbentuk 3 dimensi.. ada kiri, kanan, depan belakang.. lukisan hanyalah rata tidak bersisi dan sebagainya.. Allahua'lam.

   Padam
 13. Ouh begitu baru la saya faham..terima kasih ya..(^_^)

  BalasPadam
 14. Assalamualaikum ... bagaimana pulak kalau kita melukis watak manusia tetapi tidak lengkap .... contoh nye separuh badan jee ... ???

  BalasPadam
 15. Assalamualaikum ... bagaimana pulak kalau kita melukis watak manusia tetapi tidak lengkap .... contoh nye separuh badan jee ... ???

  BalasPadam
 16. assalamualaikum, kalau menggambar bunga2 atau pohon itu tak mengapa bukan? ^_^

  BalasPadam
 17. Aslmkm, mau tanya kalau gambar2 animasi itu boleh apa ndak ya? tolong bisa sertakan pandangan beberapa ulama
  syukron

  BalasPadam
  Balasan
  1. para ulama berselisih pandangan dalam masalah ini. Ini kerana mereka berbeza pandangan dalam memahami hadith Rasulullah yang zahirnya melarang lukisan.

   Para fuqaha di dalam 3 mazhab utama iaitu mazhab Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Al-Syafie dan Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal tidak membenarkan sama sekali seseorang individu melukis gambar objek-objek yang hidup daripada manusia dan binatang. Para ulama di dalam tiga mazhab ini juga mengharamkan seseorang daripada mengukir patung-patung yang menyerupai manusia ataupun binatang.

   Cuma di dalam Mazhab Al-Imam Malik, para fuqaha mazhab ini (Al-Malikiyyah) berpandangan bahawa hukum melukis gambar yang sempurna bagi manusia dan haiwan adalah dibenarkan sekalipun hukumnya adalah makruh.

   Ini bermakna sekiranya seseorang berniat untuk tidak melukis gambar manusia dan haiwan yang sempurna, maka dia akan mendapat pahala kerana meninggalkan perbuatan yang makruh. Namun sekiranya dia tetap melukis gambar objek hidup secara sempurna, dia tidaklah berdosa tetapi dia tidak akan mendapat sebarang pahala.

   Allahua'lam.

   Padam
 18. Assalamualaikum Wr Wb...

  Sebelumnya saya mohon maaf apabila saya keliru.
  tanpa bermaksud menentang sedikitpun.
  Namun......

  Kamera foto dan kamera film atau kamera vedio pada prinsipnya sama cara kerjanya, yakni : menyimpan bayangan dari obyek dan kejadian ini belum ada di zaman Rasulullaah SAW.

  Lalu apakah gambar gambar foto dan film seperti Omar Bin Khatab (yang telah disetujui ulama di Dunia) ceramah Aa Gym, Mamah Dedeh, U.J, dst itu diharamkan ??? atau acara Islam seperti jejak Rasul, Mozaik Islam, dst.
  Bila kita bicara foto haram, maka filmpun haram, karena ia lebih hidup (gambarnya) apalagi dengan teknologi 3D.

  Basic dari system kerja kamera bukanlah membuat dan menciptakan, akan tetapi menyimpan bayangan.

  Sekali lagi mohon maaf. Apapbila benar datangnya dari Allah, dan apabila salah itu kelalaian saya.

  Wassalam,

  Firman

  BalasPadam
 19. Assalamualaikum Wr Wb...
  bolehkah menyimpan photo di dalam memori komputer atau handpon?

  BalasPadam
 20. AsSalam`Alaik
  Syukran atas maklumat tersebut;
  Namun ana masih keliru:/

  Bagaimana jika ana melukis utk berdakwah? Apakah hukumnya akan berubah ?
  (Mudah-mudahan orang yg membaca dakwah melalui lukisan mengambil iktibar daripada lukisan tersebut.)

  BalasPadam
 21. Assalamualaikum..apa hukumnya kalau kita menggunakan gambar orang yang telah meninggal dunia dan dipaparkan di facebook?

  BalasPadam
 22. efek gambar dan simbol sangat besar, ber hati-hati menggambar bisa menimbulkan riak, lupa Tuhan, fitnah, cela'an, & puji-pujian.

  BalasPadam
 23. Asalamualaikum saya ingin tanye zaman skrg ini orang yahudi berkawan-macam cara dia untuk menyesat kan umat islam yg sekrang ny di dalam hanfone samsung ade satu gambar seekor anjing yg di letakkan tp gambar itu tidak bole dibuang. Apa hukum kalu kita memiliki gambar anjing itu.?

  BalasPadam
 24. assalamualaikum..saya nak bertanya kalau sy beli hpne tp tiba2 ada pic anjing dalam tu..nak delete xboleh apakah patut saya buat

  BalasPadam
 25. assalamualaikum...nak tanyer kalo sy beli phone..tiba2 bila cek ada pic anjing dalam memory..nak delete xboleh...apakah hukum saya menggunakannya?

  BalasPadam
 26. assalamualaikum..sy juga menghadapi kemusykilan spt saudara di atas.. yg menambah kemusykilan sy ni disbbkn dlm tablet sy ada software al-quran..mohon penjelasan..

  BalasPadam
 27. saya juga menghadapi masalah spt saudari di atas..permasalahannya skrg dlm tablet sy mengandungi software al-quran..mohon beri penjelasan..adakah sy perlu uninstall software tersebut, atau tukar yg baru

  BalasPadam
 28. Assalamualaikum..saya nak tanya..boleh tak kalau saya lekat poster kartun manusia?macam poster character dalam anime ker?

  BalasPadam
 29. Ustad, kok gak bisa di share di FB ya...

  BalasPadam
 30. kok gak bisa di share ke FB ustad?

  BalasPadam

Perbincangan Ilmiah WADi dan Anda
World of Ad-Dien (WADi)

Makluman dari (WADi)


1. Selamat datang ke Laman WADi

2. Laman WADi adalah laman berbentuk ilmu pelbagai namun lebih menjurus kepada keagamaan.

3. Metod penulisan berdasarkan pelbagai sumber.Sumber utama adalah Al-Quran, Al-Hadith, Athar, dan Ijmak ulama' .

4. Pelawat bebas untuk follow atau tidak blog ini.

5. Pelawat dibenarkan untuk menjadikan WADi sebagai bloglist anda jika bermanfaat.

6. Anda dibenarkan untuk mengambil mana-mana artikel dan penulisan WADi dengan memberi kredit kepada WADi. Jika itu membuatkan anda berasa keberatan (memberi kredit kepada WADi, maka anda tidak perlu berbuat demikian). Asalkan ilmu itu sampai kepada semua. Terpulang kredibiliti anda sebagai penulis.

7. Tidak ada copyright di WADi, apa yang ditulis disini adalah untuk disampaikan. Ilmu itu milik Allah.

8. Penulis merupakan insan biasa yang banyak kesilapannya termasuk ketika menulis. Jika anda terjumpa sebarang kekeliruan, kesilapan berkaitan permasalahan hukum, dalil, hadith, atsar dan sebagainya , sila maklumkan WADi melalui email. Teguran secara baik amat kami hargai.

9. Hubungi saya melalui email : addien90@yahoo.com

10. Selamat membaca, menimba ilmu dan menyebarkan ilmu.

Klik Hadiah

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...