Cari Entri WADi

Isnin, 6 Februari 2012

Dasar Aqidah yang Tertolak Dan Diakui JAKIM
السلام عليكم


DASAR-DASAR UTAMA AQIDAH DI MALAYSIA 

Dasar-dasar ini dibentuk melalui keputusan Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan (JFK) Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI) mahupun Panel Kajian Aqidah (PKA) Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Keputusan-keputusan dibuat adalah atas dasar memelihara keluhuran aqidah dan syariah umat Islam di negara ini melebihi memelihara kepentingan mazhab, kelompok atau doktrin tertentu. Perkara-perkara khilaf yang berlaku di dalam konsep-konsep furu’ aqidah dan tasawuf diputuskan berdasarkan prinsip Siyasah Syar’iyyah (keutamaan pada bab sad al-zarai‘) demi menjaga pemahaman orang awam terhadap agama Islam serta mengelakkan salahfaham dan penyalahgunaan konsep tertentu di dalam aqidah dan tasawuf. Objektif utama adalah mengekalkan kemurniaan aqidah berteraskan Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah.

• ISLAM AGAMA BAGI PERSEKUTUAN MENURUT PERKARA 3 PERLEMBAGAAN NEGARA
• BERASASKAN AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH MENURUT KEPUTUSAN FATWA KEBANGSAAN TAHUN 1996


DASAR-DASAR AQIDAH YANG DITOLAK


1. WAHDAT AL-WUJUD
• Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam Malaysia pada tahun 2000 telah memutuskan Wahdatul Wujud menyalahi akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dan bertentangan dengan ajaran Islam. 


2. MARTABAT TUJUH
• Ilmu Martabat Tujuh bukan dari ajaran Islam. Pemikiran asas dalam ilmu ini ialah kesatuan segala yang ada, yang tiada awal dan akhir. (PKA ke 12/1999). Ilmu martabat Tujuh bercanggah dengan pegangan Ahli Sunnah. Ia merupakan satu ajaran falsafah. Ilmu ini termasuk dalam bidang tasawuf falsafah Wahdat al-Wujud, yang mengatakan bahawa Allah mengadakan semesta ini bukan dari tiada kepada ada, seperti yang diiktikadkan oleh Ahli Sunnah Wal Jamaah, tetapi berpegang kepada daripada ada kepada ada.


3. NUR MUHAMMAD
• Dalam kepercayaan kepada Nur Muhammad ia mengandungi beberapa perkara iaitu:-
a) Nur Muhammad bersifat Qadim dan Azali.
b) Dijadikan Nur Muhammad terlebih dahulu sebelum dijadikan alam.
c) Semua alam dijadikan dari Nur Muhammad.
• Kepercayaan-kepercayaan di atas adalah bertentangan dengan nas-nas al-Quran dan hadith sahih, dan ia tidak boleh dijadikan asas, dalil dan hujah dalam bidang akidah. (Penjelasan mengenai konsep Nur Muhamad dalam Jurnal Penyelidikan JAKIM, bil. 12/1999 dan kertas kerja Dr. Huda Muhsin dalam PKA ke 9/1997).


CONTOH PENYELEWENGAN NUR MUHAMMAD

Tarekat Naqsyabandiah Kadirun Yahya
• Mendakwa melalui tarekatnya Allah menurunkan Nur (cahaya) ke dalam badan Nabi Adam turun temurun ke dalam badan semua nabi-nabi dan seterusnya ke dalam badan imam-imam (syiah) atau guru-guru dan berterusan hingga ke akhir yang tidak berakhir.
• Mengaku dan mempercayai seseorang itu boleh berhubung terus dengan Allah melalui Nur Muhammad yang berada dalam dirinya


4. KASYAF DAN ILHAM
• Maksud Kasyaf ialah menyingkap maklumat di sebalik hijab atau tabir yang berupa perkara ghaib dan perkara-perkara yang benar ada
• Ilham ialah sesuatu yang dicampak dalam hati dengan cara anugerah
• Ilham dan Kasyaf bukan bersumber kepada sebab-sebab ilmu yang dibenarkan dalam akidah Islam. Beberapa istilah lain yang hampir sama denganya iaitu Ilmu Laduni, Ilmu Zauq, Ilmu Batin dan Ilmu Rahsia-Rahsia. (Mesyuarat PKA ke 15/2000).


CONTOH AMALAN KASYAF DAN ILHAM
• Mujaddid atau Sahibul Zaman (Haji Ashaari bin Muhammad) mendapat ilmu terus dari Allah (ilham, ilmu ladduni atau kasyaf) yang meliputi soal agama, dunia, hal ehwal semasa, pemerintahan, bina insan dan lain-lain. Ilham dari Tuhan datang kepadanya seperti air sungai yang mengalir.
• Minda Abuya itu sebenarnya adalah wahyu dari Tuhan. Bagaimanapun, wahyu yang diturunkan kepada Abuya adalah 1/46 daripada kenabian.


5. YAQAZAH
• Yaqazah bersama Rasulullah s.a.w. secara jaga dan sedar adalah suatu pemikiran luar yang dibawa masuk ke dalam pengajian Islam. Pengalaman beryaqazah oleh orang tasawuf dengan Rasulullah s.a.w. hanya laporan dari pengalaman individu yang tidak ma’sum, oleh itu ia tidak boleh diterima dalam hal-hal yang membabitkan agama, apa lagi yang menjurus kepada bidang akidah dan syari’at Islam.
• Dakwaan ini pernah berlaku pada Aurad Muhammadiah yang diamalkan oleh kumpulan Arqam.


6. MIMPI
• Ijma’ ulama’ mengatakan mimpi tidak boleh dijadikan sumber hukum dan akidah. Mimpi ada dua sama ada mimpi yang baik atau mimpi yang buruk . Mengenai mimpi yang baik, ia tidak juga boleh dijadikan sandaran, apatah lagi yang buruk.
• Ajaran Tal Tujuh pimpinan Abdullah Shariff mendakwa sentiasa membuat keputusan hanya berdasarkan kepada mimpi-mimpinya. Dia mendakwa boleh menta’birkan segala mimpi dengan tepat


7. HULUL DAN ITTIHAD
• Hulul ialah bersatu dua jisim sehingga apabila disebut yang pertama termasuk juga yang kedua, seperti hulul air mawar dalam bunga mawar. Aliran hulul beriktikad bahawa Allah menempat dalam setiap sesuatu dan dalam setiap juzu’ (bahagian) daripada sesuatu sehingga boleh dikatakan bahawa setiap sesuatu itu adalah Allah.
• Ittihad bererti bersatu, wujud makhluk itu iaitu wujud khaliq (Allah) Fahaman seperti ini dikatakan berasal dari fahaman Jahmiah yang berkeyakinan bahawa zat Allah itu terdapat halla pada tiap tempat.
• Ciri ini pernah wujud dalam kumpulan ajaran sesat di negara ini, antaranya ajaran Hasan Anak Rimau dan ajaran Tajalli atau Hakikat Insan Ahmad Laksemana di Kelantan. Ajaran ini mengakui bahawa Allah menjelma dalam dirinya


8. TANGKAL DAN AZIMAT
• Azimat dalam bahasa Arab disebut al-tama’im, iaitu tangkal yang biasa dipakai di leher, tangan atau dipinggang. Azimat ada pula berbagai bentuk sama ada dari kayu, rotan, paku, kertas, keris dan lain-lain Umpamanya kertas yang berajah dan bertulisan tertentu, kemudian dibungkus dengan kain putih, hitam atau kuning.
• Dalam kitab Mastika Hadith jilid pertama terbitan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ada menyebut seperti berikut:
“tawar jampi, tangkal azimat dan ilmu pengasih adalah haram sekiranya mengandungi perkataan yang tidak difaham maknanya atau yang berdasarkan sihir atau yang memuja hantu syaitan dan jin iblis atau yang mengandungi benda-benda najis atau kotor”. ( h.37)


9. MENTERA
• Mentera dan jampi adalah sama maknanya. Jampi iaitu kata-kata yang diucapkan untuk keperluan melindungi diri dari penyakit godaan syaitan dan sebagainya. Kadang-kadang jampi mengandungi kata-kata asing yang tidak difahami dan bersakti yang dalam bahasa Arab disebut Al-Ruqyah atau Al-Auzah (Ibnu Mamzur, Lisanul Arab, Juz. V, hal. 34.)
• Hukum menggunakan jampi sama seperti hukum azimat. Dalam kitab Mastika Hadith jilid pertama terbitan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ada menyebut seperti berikut:
“tawar jampi, tangkal azimat dan ilmu pengasih adalah haram sekiranya mengandungi perkataan yang tidak difaham maknanya atau yang berdasarkan sihir atau yang memuja hantu syaitan dan jin iblis atau yang mengandungi benda-benda najis atau kotor”. ( h.37)


10. KERAMAT/ KARAMAH
• Kepercayaan adanya keramat pada benda-benda dan objek tertentu yang boleh mendatangkan kebaikan luar biasa seperti telaga keramat, cincin keramat, keris keramat, buaya keramat, dan sebagainya.
• Hukum mempercayai adanya keramat pada sesuatu benda adalah syirik, kerana menganggap ianya boleh mendatangkan manfaat, selain daripada kekuasaan Allah S.W.T. (Garis Panduan - Bahan Penerbitan Bercetak dan Audio Visual Berhubung dengan Unsur-Unsur yang Bercanggah dengan Akidah dan Amalan Ahli Sunnah Wal Jamaah JAKIM)


11. MA’UNAH
• Perkara luar biasa yang dikurniakan Allah kepada manusia biasa dan merupakan pertolongan kepada orang tertentu. (DBP h.246). Orang yang selalu taat kepada Allah akan terhindar dari bahaya orang yang ingin mengkhianatinya. Pertolongan Allah itu dikenali dengan MA’UNAH.

• Penyelewengan penggunaan istilah ma’unah ini terjadi biasanya bagi mereka yang telibat dalam urusan persilatan atau seumpamanya. Umpamanya Pertubuhan Nasrulhaq dan Pertubuhan Al-Ma’unah (kedua-dua pertubuhan telah diharamkan oleh kerajaan).


12. TAWASSUL YANG BATIL
• Mengerjakan sesuatu amal yang dapat mendekatkan diri kita kepada Tuhan (K.H. Sirajuddin Abbas {1970} Masalah Agama II,Kota Bharu,h.63.). Wasilah: jalan dan amalan yang boleh menghampirkan diri kepada Allah, (istilah Usuluddin dan Falsafah Islam, DBP, Kuala umpur,(1991),h278.)
• Tawassul ada berbagai-bagai, ada yang harus dan ada yang tidak diharuskan oleh Syara’. Tawassul yang diharuskan ialah tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, tawassul dengan amalan-amalan soleh atau dengan iman kepada Allah dan rasul-Nya dan bertawassul dengan melalui doa orang soleh yang masih hidup. Sementara tawassul yang ditegah ialah memohon tawassul kepada roh orang mati supaya roh itu menolong menunaikan hajat keperluannya atau memohon supaya roh tersebut melepas atau menolak sesuatu bala bencana yang menimpanya, atau memohon secara bernazar dengan katanya “wahai syeikh si anu.......” dengan disebut namanya dan lain-lain lagi.


13. KHURAFAT
• Cerita-cerita yang mempesonakan yang dicampuradukkan dengan perkara dusta, khayalan, ajaran ajaran, pantang larang, adat istiadat, ramalan pemujaan atau kepercayaan yang bertentangan dengan ajaran Islam.


14. MEMANGGIL ROH
· Para ulama’ memberikan fatwa bahawa ia adalah suatu perbuatan yang tidak diharuskan, kerana yang datang semasa panggilan itu dibuat sebenarnya bukan roh para nabi atu wali tertentu bahkan yang datang itu ialah suatu makhluk halus yang dikenali sebagai jin atau syaitan yang menjelma dalam bentuk suara orang tertentu, yang sememangnya ia boleh melakukannya. Hakikat roh orang yang meninggal sama ada baik atau tidak adalah dibawah kekuasaan Allah. Sedikit pun tidak ada kuasa lain yang boleh menguasai roh-roh itu.


15. MENURUN / ISTINZAL
• Istinzal arwah atau menurun pada hakikatnya adalah satu keadaan yang menyebabkan seseorang itu diresapi oleh makhluk halus yang dipanggil. Hal tersebut akan menyebabkan makhluk tadi sebati dalam diri orang yang menurun, dan menguasai perasaan, fikiran, tutur kata dan jasad orang yang berkenaan. Upacara perubatan dilakukan ketika seseorang itu dalam keadaan menurun. (Dr. Amran Kasimin Liku-liku Iblis Menipu Manusia,1992, KL. h 82).
• Pekerjaan seperti ini bukan disuruh dalam agama dan memang ianya boleh menjadikan seseorang pengamal itu terjatuh dalam golongan yang diperintah oleh makhluk halus tersebut. Dalam keadaan yang tidak sedar itu jika berlaku sesuatu di luar syariat, sudah tentu boleh membawa mala petaka yang besar kepadanya, malah mala petaka lebih besar lagi jika berlaku kematian maka ia tergolong dalam orang yang sesat


16. TAREKAT
• Tarekat bererti jalan, dalam ajaran tasawuf. Tarekat ialah satu istilah yang lahir selepas zaman permulaan Islam bermaksud jalan yang dilalui untuk beribadat bagi mencapai ke suatu maqam yang tinggi mengenal Allah. Menurut keyakinan sufi orang tidak boleh sampai kepada hakikat tujuan ibadat sebelum menempuh jalan itu. Jalan itu dinamakan tarekat.
• Pelbagai nama tarekat terdapat di Malaysia, antara yang popular hingga kini ialah, Tarekat Qadiriah, Naqsyabandiah, Ahmadiah, Samaniah, Syazaliah, Refa’iah.
• Pihak kerajaan telah membuat kajian mengenai tarekat di Malaysia dan mendapati ada beberapa tarekat telah menyeleweng dari ajaran Islam. Oleh itu satu keputusan dibuat bahawa kerajaan tidak boleh mengiktiraf tarekat-tarekat tertentu kerana dibimbangi ada berlaku penyelewengan dalam aspek tertentu .


17. RABITAH
• Dari segi amalan tasawuf, murid-murid diibaratkan orang buta yang harus mengikuti gurunya yang matanya jelas melihat. Dialah yang dikatakan guru mursyid iaitu yang karam dalam laut muraqabah. Hakikat rabitah bagi ahli tarikat ialah bersahabat atau sebanyak mungkin beserta dengan mursyid, dengan guru-guru yang pandai, yang hatinya selalu ingatkan Allah. (Dr Abu Bakar Achih, 1993. h. 90).
• Dalam hal guru mursyid, tidak wujud istilah itu dalam bahasa Arab kecuali perkataan mursyid saja, yang bermaksud; orang yang memberi ilmu dan bimbingan kepada murid, tidak kira dalam bidang apa sekali pun. Tetapi apa yang menjadi kemusykilan ialah penggunaan istilah guru mursyid di kalangan orang tarekat tasawuf begitu menonjol kepada suatu kefahaman yang lain seolah-olah dan semacam dengan imam yang ma’sum seperti dalam ajaran syiah. Dengan itu setiap murid mesti patuh dan taat seratus peratus kepada guru berkenaan tanpa soal. Inilah yang boleh membawa kepada penyelewengan akidah.

CONTOH RABITAH
• Guru membuat pengakuan memegang kunci pintu syurga: Ciri sesat ini pernah dibawa oleh ajaran sesat Hasan Anak Rimau dan ajaran Arifin Muhammad di Hulu Besut, Terengganu.
• Mempercayai bahawa guru mereka boleh menebus dosa dengan wang: Ajaran al-Mas atau Ikhwan ada mengamalkan ciri ini.
• Mempercayai bahawa bacaan-bacaan seseorang guru keatas satu-satu benda seperti batu, gunung dan lain-lain boleh memberi kesan baik atau buruk: Tarekat Naqsyabanmdiah Kadirun Yahya pernah dikatakan melakukan perkara ini.

18. WALI
• Orang yang dilindungi oleh Allah sambil memelihara ibadah dan ketaatan secara terus menerus, orang yang mencapai tahap wali yang segala urusannya di bawah peliharaan Allah, Wali biasanya tidak mendakwa dirinya sebagai wali, dia hanya mengamalkan ibadat terhadap Allah secara berterusan, tidak runsing dengan keduniaan, tidak berdukacita dengan kesusahan, tidak takut dicela orang, malah sentiasa bersabar. Bagi wali yang palsu semuanya berlawanan dengannya.


19. MEDITASI
• Meditasi adalah dari amalan Yoga. Jika ada amalan pernafasan di kalangan orang Islam, kemungkinan semuanya berasal dari Yoga Hindu kerana ianya tiada asal di dalam al-Quran dan al-Hadis.
• Yoga adalah falsafah Hindu yang mengawal kita, mengawal minda, deria dan jasmani untuk menghasilkan pengalaman mistik serta paduan jiwa individu dengan roh alam semesta.
• Mesyuarat Panel Kajian Akidah yang ke 22/2002 pada 28-29 Oktober 2002 telah memutuskan bahawa amalan meditasi adalah bercanggah dengan Islam dan bukan dari ajaran Islam.


20. SIHIR
• Sihir adalah istilah yang merujuk kepada amalan jahat manusia yang dibantu atau disokong oleh jin-jin terdiri dari iblis dan syaitan, yang dilakukan secara tersembunyi dan rahsia , tidak mudah diketahui umum, dan boleh berlaku berulang kali. Sihir boleh dipelajaari dengan menuntut. Natijah daripadanya tidak boleh dibuktikan oleh akal, bagaimana hal demikian boleh berlaku, atau dibuktikan melalui peralatan moden, kecuali natijah yang memberi bekas pada jasad. (Dr Amran Kasimin, Amalan Sihir Masyarakat Melayu; satu Analisis KL,1997,h11).


21. PENGGUNAAN JIN
• Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan pada tahun 1995 memutuskan:-
a) Bersahabat dengan jin dengan tujuan mendapatkan pertolongan dalam perkara-perkara yang ditegah oleh syarak adalah haram.
b) Meminta pertolongan jin dalam rawatan perubatan sehingga membawa kepada syirik adalah haram.
c) Meminta pertolongan jin untuk mencari kekuatan dan kehebatan adalah haram.
d) Meminta dan menggunakan khidmat jin untuk ilmu sihir atau nujum adalah haram.


13. TAFSIR BEBAS
• Iaitu seseorang yang menggunakan al Quran sebagai alat yang boleh mengabui mata mangsa khasnya dalam ilmu perubatan. Mereka mentafsir ayat-ayat tertentu dengan tujuan yang bukan syarie. Biasanya mereka cuba mentafsir dengan akal dan nafsu atau mengikut kepentingan semata-mata.
• Berlaku di kalangan guru-guru ajaran sesat seperti menggunakan ayat al-Quran dan dihuraikan mengikut kehendaknya sendiri, jauh dari asas kebenaran kerana tidak merujuk kepada kitab tafsir yang muktabar maka ketika itu berlaku penyelewengan, ini jelas sekali bila dilihat kepada ajaran Ilmu Hakikat Insan yang dibawa oleh Haji Ahmad Laksamana dalam bukunya Hakikat Insan 1985 yang diterbitkan di Kota Bharu, Kelantan. Tanpa nama penerbit.


14. HADITH PALSU
• Kebanyakan hadith palsu digunakan oleh pihak atau orang yang mengamalkan ajaran sesat adalah tidak berasaskan dari sumber yang sah dan benar dari kitab hadith. Mereka hanya mengambil sesuatu yang dikatakan hadith itu dari guru yang jahil tentang hadith apalagi merujuk kepada kitab Arab.
• Kebanyakan hadith palsu yang digunakan sekarang ialah dalam amalan ilmu tasawuf dan kerohanian, Mereka lebih suka mengambil ilmu berkenaan dari buku tertentu, bukan dari kitab hadith. Sedangkan perkara yang dibincangkan adalah perkara agama.


DASAR MENGENAI KUMPULAN & AJARAN TERTENTU


1. AL-ARQAM
• Pada Tahun 31 Mac 1994 Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan telah mengeluarkan fatwa pengharaman Arqam. Fatwa itu menyatakan:
a) Majlis/Jabatan Agama Islam Negeri hendaklah menggunakan peruntukan yang ada di dalam Enekmen Pentadbiran Agama Islam sepenuhnya di dalam usaha untuk membanteras kegiatan Darul Arqam seperti peruntukan mengajar tanpa tauliah, membuka sekolah tanpa kebenaran dan berpoligami tanpa kebenaran Mahkamah Syariah.
b) Kumpulan al-Arqam diminta bertaubat dan perlu dinasihati oleh Raja-Raja dan Sultan sebelum diambil tindakan pemulauan.
• Pada 28 Ogos 1994 Kementerian Dalam Negeri pula telah Mengharamkan pertubuhan tersebut.


2. SYIAH
• Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan pada tahun 1996 menetapkan:-
a) Hanya akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah menjadi pegangan umat Islam di Malaysia.
b) Mana-mana ajaran yang bercanggah dengan fahaman dan amalan Ahli Sunnah Wal Jamaah dilarang dan disekat penyebarannya di kalangan umat Islam.


3. TABLIGH
Antara keputusan kerajaan berkenaan Jamaah Tabligh adalah seperti berikut:-
a) Jemaah Tabligh tidak boleh menghadkan buku-buku teks yang dibaca, kepada buku-buku yang dikarang dan diterbitkan oleh ahli-ahli atau tokoh-tokoh Jemaah ini sahaja (sekiranya buku-buku itu tidak didapati salah dan tidak terdapat perkara-perkara yang meragukan dan menyeleweng akidah atau syariah Islam). Ia hendaklah juga menggunakan buku-buku lain yang dikarang oleh penulis-penulis tempatan atau ulama-ulma muktabar yang disahkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan Jabatan Agama Islam Negeri-negeri.
b) Jemaah ini tidak diharamkan selama mana ianya tidak menyeleweng dari fahaman akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dan tidak menimbulkan kesan-kesan yang tidak baik.


4. ANTI-HADITH
• Ajaran ini diputuskan menyeleweng oleh Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan pada tahun 1995.


5. WAHHABIYYAH (Salafiyyah-Ibn Taimiyyah)
· Isu Wahhabbiyyah telah dibawa beberapa kali ke dalam Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan iaitu pada kali ke-12 (1985), kali ke-14 (1985), kali ke-16 (1986), kali ke-40 (1996), kali ke-42 (1997) dan kali ke-44 (1998). Ia juga dibincangkan berkali-kali di dalam mesyuarat Panel Kajian Aqidah JAKIM pada kali ke-14 tahun 2000, kali ke-20 tahun 2002 dan kali ke-23 tahun 2003.
· Kesemua keputusan perbincangan adalah menjurus kepada menyekat penularan fahaman Wahhabiyyah atas alasan isu-isu khilafiyyah fiqhiyyah yang dibangkitkan boleh menggugat perpaduan umat Islam di Malaysia. Bagaimanapun fatwa tidak memutuskan Wahhabiyyah sebagai ajaran sesat malah masih termasuk di kalangan Ahli Sunnah Wal-Jamaah.
· Adapun doktrin yang melampau di dalam aqidah sehingga menjisimkan Allah SWT dengan perkataan-perkataan yang jelas seperti golongan Karramiyyah atau mencaci dan menghina pegangan kepada mazhab adalah dilarang dan terkeluar daripada prinsip Ahli Sunnah Wal-Jamaah. 


6. PEMIKIRAN ISLAM LIBERAL
· Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia yang bersidang buat kali ke 74 pada 25-27 Julai 2006 yang lalu telah memutuskan pemikiran Islam Liberal adalah sesat dan menyeleweng daripada syariat Islam.
والله أعلمُ بالـصـواب


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Makluman dari (WADi)


1. Selamat datang ke Laman WADi

2. Laman WADi adalah laman berbentuk ilmu pelbagai namun lebih menjurus kepada keagamaan.

3. Metod penulisan berdasarkan pelbagai sumber.Sumber utama adalah Al-Quran, Al-Hadith, Athar, dan Ijmak ulama' .

4. Pelawat bebas untuk follow atau tidak blog ini.

5. Pelawat dibenarkan untuk menjadikan WADi sebagai bloglist anda jika bermanfaat.

6. Anda dibenarkan untuk mengambil mana-mana artikel dan penulisan WADi dengan memberi kredit kepada WADi. Jika itu membuatkan anda berasa keberatan (memberi kredit kepada WADi, maka anda tidak perlu berbuat demikian). Asalkan ilmu itu sampai kepada semua. Terpulang kredibiliti anda sebagai penulis.

7. Tidak ada copyright di WADi, apa yang ditulis disini adalah untuk disampaikan. Ilmu itu milik Allah.

8. Penulis merupakan insan biasa yang banyak kesilapannya termasuk ketika menulis. Jika anda terjumpa sebarang kekeliruan, kesilapan berkaitan permasalahan hukum, dalil, hadith, atsar dan sebagainya , sila maklumkan WADi melalui email. Teguran secara baik amat kami hargai.

9. Hubungi saya melalui email : addien90@yahoo.com

10. Selamat membaca, menimba ilmu dan menyebarkan ilmu.

Klik Klik