Cari Entri WADi

Selasa, 20 Disember 2011

Manhaj golongan yang selamat : Manhaj al-Firqotun Najiyyah (Siri 1)
1. Golongan yang selamat adalah mereka yang setia mengikut jalan hidup seagaimana Rasulullah s.a.w dan para sahabat, baik ketika mereka masih hidup mahupun setelah meninggal dunia. Golongan ini mengikut Al-Quran yang telah diturunkan kepada RasulNya yang kemudian dijelaskan pula dalam hadith-hadithnya yang sahih. Sebagaimana wasiatnya agar berpegang teguh kepada al-Quran dan Hadithnya.

“Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat apabila berpegang kepada keduanya iaitu Kitabullah (al-Quran) dan Sunnahku. Dan keduanya tidak akan terpisahkan sehingga keduanya menghantar aku ke telaga syurga”
(Muttafaq alaih. Al-Albani menilai sahih dalam kitabnya sahih al-Jami’)

2. Golongan yang selamat akan merujuk kepada firman Allah dan hadith Rasulullah tatkala terjadi perselisihan dan perbezaan pendapat antara mereka sebagaimana firman Allah :
“Dan apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Itu adalah lebih utama untuk kalian dan yang paling baik akibatnya(an-Nisa’:59)

“Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman sebelum mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan; tidak ada keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang telah engkai tetapkan dan mereka pun menerima keputusanmu dengan sepenuh hati” (an-Nisa:65)

3. Golongan yang selamat ialah mereka yang tidak mendahului perkataan seseorang atas firman Allah s.w.t dan sabda Nabi s.a.w sebagaimana firman Allah s.w.t :
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan RasuluNya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (al-Hujurat:1)

Ibnu Abbas berkata:
“Aku kira mereka akan binasa. Aku berkata Nabi s.a.w telah bersabda namun mereka mengatakan Abu Bakar, dan Umar berkata”
 (Riwayat Ahmad. Dinilai sahih oleh Ahmad Syakir)

4. Golongan yang selamat sentiasa menjaga kemurnian tauhid. Iaitu mentauhidkan Allah dalam beribadah seperti berdoa, meminta pertolongan saat sukar atau senang, penyembelihan korban, bernazar, bertawakal, berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan dalam pelbagai ibadah lain yang kesemua itu menjadi dasar bagi tertegaknya Daulah islamiyyah yang sebenar. Menjauhkan diri daripada pelbagai bentuk kesyirikan yang banyak ditemui di Negara-negara Islam kini.

5. Golongan yang selamat suka menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah s.a.w  baik dalam ibadah, tingkah laku, dan seluruh kehidupannya. Disebabkan itu, mereka yang mengamalkan sunnah ini akan dipandang asing, dan pelik oleh masyarakat kerana tidak sama dengan amalan mereka yang tidak jelas sumbernya atau amalan yang diada-adakan. Rasulullah s.a.w telahpun menyebut tentang hal ini:
“Sesungguhnya Islam itu pada awalnya asing dan kembali menjadi asing seperti pada awalnya. Maka beruntunglah orang yang asing”(Riwayat Muslim)

“Dan beruntung besarlah bagi orang-orang yang asing iaitu orang-orang yang tetap membuat kebaikan ditengah-tengah rosaknya kehidupan masyarakat.”
(Diriwayatkan oleh Abu Amru ad-Dani, dinilai sahih sanadnya oleh al-Albani)

6. Golongan yang selamat akan memegang teguh kepada Kitab Allah (al-Quran) dan Sunnah Rasulullah s.a.w yang maksum yang tidak pernah berkata mengikut nafsunya. Adapun manusia selain baginda akan tetap tidak sempurna dan melakukan kesalahan sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w :

“Setiap Bani Adam melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat” (Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan)

Imam Malik berkata “Tidak ada seorang pun di dunia ini yang boleh dipercayai sepenuhnya perkataannya kecuali Rasulullah s.a.w”bersambung, insyaAllah..
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Makluman dari (WADi)


1. Selamat datang ke Laman WADi

2. Laman WADi adalah laman berbentuk ilmu pelbagai namun lebih menjurus kepada keagamaan.

3. Metod penulisan berdasarkan pelbagai sumber.Sumber utama adalah Al-Quran, Al-Hadith, Athar, dan Ijmak ulama' .

4. Pelawat bebas untuk follow atau tidak blog ini.

5. Pelawat dibenarkan untuk menjadikan WADi sebagai bloglist anda jika bermanfaat.

6. Anda dibenarkan untuk mengambil mana-mana artikel dan penulisan WADi dengan memberi kredit kepada WADi. Jika itu membuatkan anda berasa keberatan (memberi kredit kepada WADi, maka anda tidak perlu berbuat demikian). Asalkan ilmu itu sampai kepada semua. Terpulang kredibiliti anda sebagai penulis.

7. Tidak ada copyright di WADi, apa yang ditulis disini adalah untuk disampaikan. Ilmu itu milik Allah.

8. Penulis merupakan insan biasa yang banyak kesilapannya termasuk ketika menulis. Jika anda terjumpa sebarang kekeliruan, kesilapan berkaitan permasalahan hukum, dalil, hadith, atsar dan sebagainya , sila maklumkan WADi melalui email. Teguran secara baik amat kami hargai.

9. Hubungi saya melalui email : addien90@yahoo.com

10. Selamat membaca, menimba ilmu dan menyebarkan ilmu.

Klik Klik